Sám sebe výživovým poradcom

  Väčšina z nás by si priala stravovať sa  vyvážene, no v množstve informácií, ktoré sa o zdravom životnom štýle dozvedáme, sa často nevieme zorientovať. V novootvorenom Inštitúte zdravého života WELKO v Bratislave, čítaj viac […]

Aby vám nenabúrala sny

Tento týždeň je Európskym týždňom prevencie rakoviny krčka maternice (19. 1 – 25. 1. 2014). Rakovina prsníka a rakovina krčka maternice patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce onkogynekologické ochorenia. V rámci štátov Európskej čítaj viac […]