Viete ako starne vaša pleť?

1

Približne od 25. roku sa na povrchu pleti začínajú objavovať prvé príznaky starnutia. Najskôr sú to jemné linky, a postupom času i vrásky, strata objemu a strata pevnosti.

Naša pleť starne z mnohých dôvodov. Nie všetky z týchto príčin sú však nevyhnutné a nemenné. Niektoré možno do určitej miery regulovať prostredníctvom celostného prístupu k prevencii. Pochopenie spôsobu, akým vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujú štruktúru a funkciu kože, nám môže poskytnúť informácie o možnostiach liečby a prevencie.

 Existujú tri hlavné prejavy starnutia pleti. Každý z nich ovplyvňuje vzhľad tváre iným spôsobom.

VRÁSKY
Prvým viditeľným prejavom starnutia sú od 25. roku jemné linky a vrásky. Tieto linky sa objavujú na rôznych častiach tváre a sú najľahšie rozpoznateľnými prejavmi starnutia. Najprv sa objavia jemné linky. Tieto drobné, plytké vrásky sa obvykle viditeľne prejavia najskôr pri vonkajších kútikoch očí. Hovorí sa im tiež vrásky smiechu alebo vejárikovité vrásky. Jemné linky možno nájsť tiež na lícach. Na čele sa vrásky tvoria ako vodorovné linky v dôsledku mimiky tváre a majú tendenciu sa s postupujúcim časom prehlbovať. Drobnejšie, zvislé linky medzi obočím vznikajú, keď sa mračíme. Hlbšie vrásky tvoria medzi nosom a ústami takzvané nosoperné ryhy. Tie súvisia s ochabovaním pleti a často sprevádzajú stratu objemu.

STRATA OBJEMU
Stratu objemu môže byť niekedy obtiažne určiť a býva označovaná tiež ako povolená pleť, ochabovanie kontúr tváre alebo “povädnutá pleť”. Na rozdiel od straty pevnosti alebo vrások zmení celkový vzhľad tváre spôsobmi, ktoré sú síce viditeľné, ale možno ich len ťažko presne identifikovať. Najviac sa ubúdajúci objem a povolené kontúry tváre sprevádzajúce stratu objemu prejavia v pesimisticky, smutne alebo unavene vyzerajúcom výraze tváre, ktorý potom môžeme chybne vnímať ako zlú náladu či negatívny postoj danej osoby.

STRATA PEVNOSTI
Najčastejšie sa objavuje u žien po menopauze a prejavuje sa na povrchu ako stenčená, slabšia pleť. Na rozdiel od vrások alebo straty objemu postihuje strata pevnosti pleť celej tváre, skôr než konkrétne časti. Často ju sprevádzajú hlbšie vrásky a prejavuje sa spolu so stratou jasu a tendenciou k bledšej pleti.

Skôr než z jediného dôvodu naša pleť starne v dôsledku kombinácie niekoľkých faktorov, ako vnútorných, tak vonkajších. Pochopenie týchto príčin pomôže zaujať holistický prístup k prevencii starnutia pleti.

K STARNUTIU DOCHÁDZA VO VŠETKÝCH VRSTVÁCH KOŽE

Zmeny v jednotlivých vrstvách kože sa na povrchu prejavujú ako príznaky starnutia.

Vrstvy epidermis
Pomalšia obnova buniek a znížená tvorba lipidov na povrchu pokožky predstavujú väčšie riziko zdrsnenia a dehydratácie. S rastúcim vekom sa táto konkrétna vrstva kože stáva citlivejšou na UV žiarenie. Pokožka sa horšie hojí a znížená funkcia imunitného systému môže viesť k nárastu kožných infekcií, i pomalšiemu hojeniu rán.

Vrstvy dermis
Od 25. roku dochádza ročne k 1% úbytku kolagénu, jedného zo “stavebných pilierov” pleti. Spoločne s úbytkom elastínu to vedie k povoleniu spojivového tkaniva. Stavebná štruktúra je narušená, a tak môžu vznikať vrásky. Dochádza k zníženiu pružnosti a pleť je náchylnejšia na poškodenie a praskanie kapilár. Znížený krvný obeh znamená menej efektívny prívod živín a kyslíka k povrchu pleti. Následkom toho pleť stráca svoj mladistvý vzhľad.

Vrstvy podkožia
V hlbších vrstvách kože sú najvýraznejšie zmeny vo veľkosti a množstve tukových buniek. Toto zníženie vedie dominovým efektom k strate objemu, a ten potom môže viesť k hlbokým vráskam, prepadnutým lícam a zhoršenému hojeniu rán.

Starnutie spôsobuje zmeny vo všetkých vrstvách kože, a ovplyvňuje jej tvar i zloženie.

VNÚTORNÉ PRÍČINY STARNUTIA

Niektoré z príčin starnutia pleti sú nevyhnutné. Náš biologický vek určuje štrukturálne zmeny v koži a účinnosti bunkových funkcií. Tie sa spomaľujú každý rok viac.

U mladej pleti napojenie vrstiev zaisťuje účinný prísun vody a živín do vrchných viditeľných vrstiev.

Postupom času sa štruktúra kože mení a znižujú sa jej funkcie. Výsledkom je viditeľne starnúca pleť.

Horšie prekrvenie pleti znamená, že prívod živín a kyslíka k jej povrchu je narušený. To vedie k strate mladistvého a ružovkastého vzhľadu pleti.

Genetika hrá v starnutí pleti kľúčovú rolu. Etnická príslušnosť a typ pleti, s ktorým sa rodíme, ovplyvňujú to, ako rýchlo sa na povrchu pleti objavia príznaky starnutia. Napríklad svetlá citlivá pleť je náchylná na tvorbu vrások v mladšom veku, zatiaľ čo ázijská pleť má väčší sklon k nerovnomernému tónu a vrásky sa u nej objavujú v neskoršom veku. Suchá pleť v dôsledku starnutia môže byť tiež spôsobená konkrétnymi genetickými predpokladmi danej osoby.

VONKAJŠIE PRÍČINY STARNUTIA
Vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť, akou pleť starne, súvisia s jediným procesom – oxidačným stresom. Pri ňom dochádza k uvoľňovaniu molekúl zvaných voľné radikály (alebo reaktívne kyslíkové druhy) do tela. Teória starnutia pôsobením voľných radikálov tvrdí, že dôvodom starnutia je postupné narastajúce poškodenie pod vplyvom pôsobenia voľných radikálov. Voľný radikál je vysoko pohyblivý atóm alebo molekula, ktorá má jediný nepárový elektrón vo vonkajšom obale. Väčšina z nich má veľké schopnosti poškodiť všetky bunkové štruktúry, vrátane lipidov a proteínov.

Za normálnych okolností sú voľné radikály zachytávané a neutralizované antioxidantmi obsiahnutými v koži, t.j. molekulami so schopnosťou absorbovať ich a zastaviť. Postupom času sa však schopnosť kože voľné radikály deaktivovať znižuje. Výsledkom je poškodenie všetkých častí kožnej bunky. Oxidačný stres zrýchľuje a spúšťa celý rad faktorov nášho životného štýlu.

Slnko
Pôsobenie slnečných lúčov je primárnym vonkajším faktorom zodpovedným za starnutie pleti pod vplyvom oxidačného stresu. Poškodenie pleti spôsobené ako jej dlhodobým, tak bežným každodenným vystavovaním sa UV žiareniu sa nazýva fotostarnutie, ktoré má tiež na svedomí nerovnomernú pigmentáciu.

Znečistenie ovzdušia
Vystavovanie pleti znečisťujúcim látkam v ovzduší, najčastejšie vo veľkých mestách, môže vyvolať uvoľnenie škodlivých voľných radikálov. Okrem toho znečistenie zhoršuje vplyv slnečného žiarenia a urýchľuje oxidačný stres.

Fajčenie
Chemické látky a nikotín obsiahnuté v cigaretách sú zodpovedné za zvýšené množstvo voľných radikálov v pleti. Rovnako ako znečistenie zosilňujú účinky slnečného žiarenia a vedú k oxidačnému stresu.

Strava
Antioxidanty sú molekuly so schopnosťou neutralizovať voľné radikály, ktoré poškodzujú pleť a urýchľujú tak jej starnutie. Strava chudobná na antioxidanty nám nijako nepomôže pri spomaľovaní starnutia pleti. Konzumácia veľkého množstva ovocia a zeleniny bohatej na antioxidanty sa však môže stať kľúčovým nástrojom holistického prístupu k prevencii procesu starnutia.

Nedostatočná starostlivosť
Pleť, ktorá nedostáva dostatok starostlivosti, starne rýchlejšie. Dôkladné čistenie pomocou výrobkov vhodných pre konkrétny typ pleti spolu s pravidelným používaním kozmetických výrobkov určených pre dané problémy pleti, ktoré chcete riešiť, môžu pleť do značnej miery ovplyvniť. Používanie účinnej UV ochrany pri vystavovaní sa slnečnému žiarenie je kľúčovou súčasťou prevencie.

MINIMALIZÁCIA PRÍZNAKOV STARNUTIA
Pochopenie procesu starnutia pleti poskytuje informácie pre rozhodovaní o starostlivosti o ňu. Tri kľúčové prejavy starnutia: strata objemu, strata pevnosti a vrásky sú podrobnejšie popísané v samostatných článkoch. Ak si stále nie ste istí, aký smer zvoliť, môže Vám pomôcť kožný test. Minimalizáciu dosahov starnutia i prevenciu ďalšieho starnutia možno dosiahnuť prostredníctvom holistického prístupu. Tento prístup vyžaduje analýzu a zodpovedajúcu úpravu jednotlivých oblastí životného štýlu a starostlivosti o pleť.

Životný štýl
Pretože je oxidačný stres hlavnou príčinou vonkajšieho starnutia pleti, všetky zmeny životného štýlu by mali smerovať k čo najväčšej minimalizácii jeho dosahov.

Strava
Zdravá strava, bohatá na ovocie a zeleninu, zabezpečí príjem antioxidantov, ktoré môžu pomôcť obmedziť škodlivé účinky voľných radikálov na pleť. Mala by byť čo najpestrejšia, niektoré potraviny ale majú mimoriadne vysoký obsah antioxidantov a môžu mať dokonca pre našu pleť ochranné účinky: mrkva, marhule a ďalšie oranžové a žlté ovocie a zelenina, čučoriedky, listová zelenina, papriky, rajčiny, strukoviny, ryby – najmä losos, a orechy.

Vedľa výberu správnych potravín existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že niektorým potravinám by sme sa naopak mali vyhýbať. U stravy s príliš vysokým obsahom tukov a sacharidov bolo zistené, že urýchľuje proces starnutia.

Fajčenie
Fajčenie výrazne urýchľuje starnutie pleti, znižuje jej pružnosť a žiarivosť. Ak prestanete fajčiť, môžete tak pomôcť zlepšiť vzhľad pleti, pretože ju zbavíte chemických látok a nikotínu z cigariet.

Starostlivosť o pleť
Pleť sa v jednotlivých fázach života premieňa a spôsob, akým ju ošetrujeme, by mal odrážať jej postupne sa meniace potreby. Ak je vaša pleť zdravá, správna starostlivosť jej zdravie podporí. Ak tomu tak nie je, môže systematická starostlivosť pomôcť jeho zlepšeniu. Pravidelná starostlivosť o pleť by mala pozostávať z troch krokov – čistenia, starostlivosti a slnečnej ochrany.

Čistenie odstraňuje z pleti mejkap, nečistoty a chemikálie. To je nevyhnutne dôležité, pretože chemikálie zo znečisteného ovzdušia zachytené na povrchu pleti môžu vyvolávať oxidačný stres.

Starostlivosť dodáva pleti výživné látky a hydratáciu. Treba si vyberať také ošetrujúce prípravky, ktoré sú vhodné pre váš konkrétny stav pleti. Riešením problému správnymi výrobkami a ich účinnými látkami, napríklad kyselinou hyalurónovou, saponínom alebo koenzýmom Q10 možno dosiahnuť zlepšenie vzhľadu pleti.

Ochrana pleti pred UV žiarením je najdôležitejším krokom v prevencii budúceho starnutia pleti. Voľba výrobku s SPF by mala zohľadňovať konkrétny typ a stav pleti.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.