cookie podmienky

Tieto pravidlá sa týkajú používania www.andawell.sk.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu www.andawell.sk je spoločnosť CREATIVE PRESS, s.r.o. , kde je jedinou konateľkou Andrea Tarová.

Pravidlá používania Cookies

 1. andawell.sk na používa programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať vás prehliadač alebo ukladať vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.
 2. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač vám môže umožniť nastaviť, ako má spracovávať cookies, vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti www.andawell.sk nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
 3. www.andawell.sk môže umiestniť do vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujúPodmienkami ochrany súkromia (POS)
 1. V rámci www.andawell.sk môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zatvorení vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo vašom zariadení aj po zatvorení vášho prehliadača a použijú sa pri vašej ďalšej návšteve www.andawell.sk.
 2. Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).
 3. www.andawell.sk používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:
  1. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského konta, zaistením bezpečnosti po prihlásení, vkladaním príspevkov a komentárov a počítaním zobrazenia a spustenia videí;
  2. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;
  4. zabránenia zneužitia Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.Na Portáli www.andawell.sk umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+, Instagram), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a www.andawell.sk k ním nemá prístup.