Infarkt myokardu útočí nečakane

1
Infarkt

Niekedy prudký, inokedy nenápadný. Prichádza nečakane a neohlásene. A môže aj opakovane. Každá jeho „nevítaná návšteva“ vám môže zobrať život. A nemusí. Je to aj vo vašich rukách. Infarkt myokardu. Čo rozhoduje o našom prežití?

Infarkt myokardu prichádza náhle a neohlásene, no „pôdu“ si pripravoval dlho. Nezdravý životný štýl, obezita, fajčenie, stres, nedostatok pohybu. A tiež ignorovanie preventívnych prehliadok, vrátane kontroly krvného tlaku a hladiny cholesterolu a cukru v krvi. To všetko sú faktory, ktoré prispievajú k procesu tvorby aterosklerózy.
Čítajte tiež: Chrípka môže spustiť zlyhanie srdca aj infarkt

Tá sa vyvíja bez akýchkoľvek príznakov a je to komplexný proces, ktorý môže vyústiť do akútneho stavu – infarktu myokardu.

Srdce potrebuje kyslík a živiny

Príčinou vzniku infarktu myokardu je postupné hromadenie tukových usadenín (tzv. aterosklerotických plátov) v cievach, ktoré zásobujú srdce kyslíkom a živinami (sú tzv. koronárne tepny). Proces nazývaný ateroskleróza je postupný a relatívne pomalý. Avšak časom sa môže stať, že sa časť usadeniny uvoľní alebo praskne, okolo nej sa vytvorí krvná zrazenina a tá zablokuje prúdenie krvi tepnou. Znemožní sa tak prekrvenie príslušnej časti srdcového svalu.

Ako vzniká ischémia?

Keď srdce nedostáva dostatok kyslíka a živín, hovoríme o ischémií. Infarkt myokardu alebo srdcový infarkt je vlastne poškodenie alebo odumretie časti srdcového svalu v dôsledku ischémie. Okrem aterosklerózy môže byť srdcový infarkt spôsobený aj silným kŕčom, ktorý stiahne cievu vyživujúcu srdce alebo embóliou, čo znamená upchatie cievy krvnou zrazeninou  plávajúcou v cirkulácii.  

Infarkt myokardu sú preteky s časom

Už po 15 minútach nedostatočného prísunu kyslíka a živín, začína srdce odumierať. Po 10 – 12 hodinách všetky bunky definitívne odumrú, dochádza k trvalému poškodeniu srdcového svalu.

„Infarktu sa dá predísť. Každý by mal zistiť svoje riziko a pracovať na jeho znížení,„ hovorí Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc, FESC, FHFA, prednostka Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH, a.s. 

Infarkt myokardu môže prísť aj ticho a nepozorovane

Infarkt myokardu môže prebiehať aj ticho a prichádzať opakovane. „Niekedy môže prebehnúť tak, že o ňom človek nevie a dozvie sa to až následne pri vyšetrení na EKG alebo na ultrazvukovom zobrazení srdca. Dôvodov, prečo je tomu tak, je viacero. Tzv. tichý infarkt je pomerne častý u diabetikov. Oni necítia bolesť v dôsledku porušenia nervových zakončení cukrovkou a tým pádom nemajú pri infarkte typickú symptomatológiu.

Tichý alebo nespozorovaný infarkt môžu prekonať aj ľudia, ktorí majú vysoký prah bolesti a až na cielenú otázku si spätne spomenú, že pociťovali niečo zvláštne na hrudníku, ale nepripisovali tomu veľkú dôležitosť,“ hovorí MUDr. Ivana Šóošová, PhD, MPH, FESC, primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s.

Infarkt
MUDr. Ivana Šóošová

Každý infarkt je nebezpečný, bolesť nesignalizuje vážnosť.

Každý infarkt myokardu je vážny

Ak sa pýtate, či je tichý infarkt menej nebezpečný, ako klasický, nie je tomu tak. Každý infarkt je nebezpečný, bolesť nesignalizuje vážnosť. „Tichý infarkt je do istej miery zákernejší v tom, že na neho prídeme náhodne s väčším alebo menším oneskorením alebo dokonca až pri opakovanom výskyte infarktu, ku ktorému nemuselo prísť, ak by sa ten prvý „tichý“ podchytil včas a pacient by užíval liečbu a dodržiaval režimové opatrenia. Princípom infarktu je, že odumrie určitá časť svaloviny a nahradí sa väzivom.

Infarkt je síce akútny stav, ale je to výsledok chronického ochorenia koronárnych tepien postihnutých aterosklerózou. Táto diagnóza sa nazýva ischemická choroba srdca alebo aj koronárna choroba. Uvedené ochorenie je u pacienta prítomné bez ohľadu na to, či infarkt prebehne ticho alebo manifestne,“ hovorí MUDr. Ivana Šóošová, PhD, MPH,FESC.  

Ako sa lieči infarkt myokardu a čo prichádza po ňom?

Liečba infarktu je akútna a chronická. V akútnej fáze sa spriechodní cieva a obnoví prietok krvi, čím sa znovu zabezpečí výživa srdcového svalu. Ak sa toto udeje veľmi skoro, nemusí prísť k poškodeniu svaloviny srdca. Každý človek po infarkte dostáva už počas hospitalizácie v nemocnici okrem výkonu na spriechodnenie cievy aj lieky na ovplyvnenie zrážanlivosti krvi, respektíve proti tvorbe zrazenín a zhlukovaniu krvných doštičiek – tzv. antitrombotiká, alebo antiagregačné látky.

„Antiagregačná liečba je základná terapia, pričom sa používa kombinácia viacerých látok s rôznym mechanizmom účinku. Jej cieľom je jednak rozpustiť vytvorené zrazeniny a zabrániť tvorbe nových. Antiagregačná liečba sa užíva v určitej forme doživotne. Ďalšou dôležitou skupinou liekov sú tzv. statíny na ovplyvnenie hladiny cholesterolu.

Okrem redukcie cholesterolu majú statíny aj ochranný a stabilizačný vplyv na vnútornú cievnu výstelku. Zjednodušene sa dá povedať, že „vyhladzujú“ tepny a znižujú tak pravdepodobnosť vzniku nestabilných aterosklerotických plátov, ktoré predstavujú najväčšie riziko z hľadiska možného vzniku infarktu. K uvedeným dvom skupinám liekov sa pridružuje liečba ďalších diagnóz, ktorými pacienti s infarktom často trpia – predovšetkým artériovej hypertenzie a cukrovky“, hovorí MUDr. Ivana Šóošová, PhD, MPH,FESC.


Neoperujeme chorobu, ale následky

Veková štruktúra pacientov s infarktom myokardu sa mení. „Zriedkaví už nie sú 35 – 40 roční pacienti. Pribúdajú aj ženy. K najdôležitejším dôvodom patria spôsob života, hektická doba, stres, u žien je to aj užívanie antikoncepcie a klimaktérium. Situáciu zhoršila aj pandémia COVID-19, kedy si časť pacientov s klasickými príznakmi infarktu myokardu nevolala záchranku, pretože mali COVID-19, ďalšia časť nešla k lekárovi, pretože mal COVID-19 a veľká časť pacientov mala strach z pandémie. Mnoho pacientov tak „prechodilo“ infarkt, čo poškodilo ich srdce a môže sa neskôr vypomstiť.“ hovorí Doc. MUDr. Michal Hulman, PhD, prednosta Kardiochirurgickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s.  

infarkt
doc. MUDr. Michal Hulman

   

Čo sa deje s pacientom po príchode do nemocnice

„ Pacient absolvuje kompletné kardiologické vyšetrenie, aby sme vedeli, aký je nález na koronárnych tepnách a posúdili, či je pacient vhodný na operáciu alebo intervenčnú či konzervatívnu liečbu. Po diagnostike sa rozhodne čo ďalej, a ak ide pacient na operáciu, tak sa vzhľadom na akútnosť stavu urobia potrebné predoperačné vyšetrenia.“

Pokiaľ ide o liečbu, v zásade sa podľa typu postihnutia koronárnych artérií používajú tri spôsoby – ak neprichádzajú do úvahy intervenčná alebo chirurgická liečba, využíva sa konzervatívna.   

Infarkt je liečba následku, ktorý spôsobil aterosklerotický proces na tepnách srdca. „Neoperujeme chorobu ako takú, ale následky. Proces ochorenia pokračuje ďalej. Pacienti po operácií by mali dodržiavať medikamentóznu liečbu a režimové opatrenia, aby sa ten proces, ktorý ide rýchlejšie, spomalil. Keď má infarkt 40. ročný človek, tak je akcelerácia sklerotického procesu extrémne rýchla. V prípade človeka po 70. roku života, sa to dá vyhodnotiť ako prejav starnutia.“ dodáva Doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.

Najrizikovejšie diagnózy a režimové opatrenia

Z pohľadu diagnóz, ktoré najviac ovplyvňujú aterosklerózu sú najrizikovejšie hypertenzia, hyperlipidémia (hypercholesterolémia), diabetes (cukrovka) a obezita. „Hypertenzia je na prvom mieste, pretože jej prevalencia je vysoká a najviac zodpovedná za úmrtnosť. Je asymptomatická, takže človek môže mať vysoký krvný tlak aj roky a nemusí o tom vedieť.

Je preto žiaduce, aby bol každému človeku pri návšteve praktického lekára odmeraný krvný tlak. A to napríklad aj vtedy, keď si príde po potvrdenie na vodičský preukaz. Navyše odporúčam, aby mali všetci ľudia po 40. roku života tlakomer aj doma a zmerali si občas aj sami tlak preventívne“„ hovorí MUDr. Ivana Šóošová.

Poznáte svoju hladinu cholesterolu?

„Za druhú najdôležitejšiu vec považujem poznať svoju hladinu cholesterolu a predovšetkým toho tzv. „zlého“ cholesterolu (LDL). V závislosti od celkového kardiovaskulárneho rizika, ktoré sa u každého jedinca vypočíta individuálne na základe anamnézy, objektívneho nálezu a pridružených ochorení, je cieľová hodnota LDL odstupňovaná do štyroch kategórií. Úplne zdraví ľudia by mali mať hladinu LDL pod 3 mmol/l, pacienti po infarkte pod 1,4 mmol/l, niektorí dokonca až pod 1,0 mmol/l.

U osôb s vysokým a veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, kam pacienti po infarkte myokardu jednoznačne patria, je na Slovensku k dispozícii aj moderná inovatívna liečba hypercholesterolémie.“

Pokiaľ ide o režimové opatrenia, u fajčiarov je základom prestať fajčiť. Obézny pacient musí zredukovať svoju hmotnosť. Všetci pacienti by mali do svojho života zaviesť pohybové aktivity, a zmeniť svoj jedálniček s vylúčením alebo aspoň výrazným obmedzení priemyselne spracovaných potravín, polotovarov, konzerv, údenín a celkovo potravín s vvsokým obsahom cukru a soli.

Najčastejšou príčinou ďalšieho infarktu je vysadenie liekov

Slovenské kardiocentrá predstavujú svetovú špičku v akútnej starostlivosti po infarkte myokardu. Zlyhávame však v posthospitalizačnej starostlivosti, najmä na ochote pacientov užívať ďalej lieky a zotrvať na liečbe dlhodobo. Aj to je dôvod, prečo počas Svetového dňa srdca 29. septembra 2022 Slovenská nadácia srdca pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti v spolupráci s pacientskou organizáciou Únia pre zdravšie srdce, spustili kampaň „Nečakaný útok, ktorý nám môže zobrať život“. Cieľom kampane je najmä edukácia ľudí smerom k prevencií pred prvým alebo opakovaným infarktom.

Infarkt je len následok. Ochorenie sa lieči celý život

Akútne sa infarkt vyrieši, úspešnosť je perfektná, a pacient si často myslí, že keď dostal najmodernejšiu liečbu, všetko sa tým končí. Nie je to však tak. Proces ochorenia pokračuje a liečba je celoživotná. A ak už niekto infarkt mal, existuje u neho vysoká pravdepodobnosť, že dostane ďalší. Riziko sa znižuje užívaním predpísaných liekov, dodržiavaním režimových opatrení a pravidelnými návštevami u lekára.

„Najčastejšou príčinou ďalšieho infarktu je vysadenie liekov. Po infarkte je potrebné užívať lieky, dodržiavať režimové opatrenia, chodiť na pravidelné prehliadky, merať si svoj krvný tlak (aj doma) a vedieť, aký mám cholesterol (zlý LDL by mal byť pod 1,4).„ dodáva MUDr. Ivana Šóošová. Aj po infarkte sa dá žiť plnohodnotne, zmena životného štýlu a nevyhnutná liečba život neobmedzuje.

Andrea Hinková – Tarová

Viac článkov o zdraví nájdete na https://zdravienadoma.sk/

Predstavujeme nový portál z našej dielne. Navštívte https://zdravienadoma.sk/ a podporte nás návštevnosťou. ĎAKUJEME

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.