Pečeň plná tuku? Ako jej pomôcť?

1
www.pexels.com

Steatóza pečene, alebo stukovatená pečeň, bola zaradená do rebríčka najrozšírenejších ochorení vyspelých krajín sveta. Zistilo sa, že nesúvisí len s alkoholom, nebolí, nie je ju vidieť a v mnohých prípadoch je ju náročné včas zastaviť. Lekári upozorňujú na chýbajúcu osvetu a tiež masívny zdravotný i ekonomický dopad tohto epidemiologického ochorenia.

Pečeň nemožno len „prepiť“, ale aj „prejesť“

Za posledné dve desaťročia nealkoholické tukové ochorenie pečene (NAFLD) vyrástlo z relatívne neznámeho ochorenia k najbežnejšej príčine chronického ochorenia pečene na svete. Odhaduje sa, že v súčasnosti postihuje až 25% svetovej populácie.

To, že je pečeňová steatóza prvým stupňom poškodenia pečene pri nadmernom pití alkoholu, je už dávno známe. Ale, že steatózu pečene majú aj ľudia, ktorí alkohol vôbec nepijú, alebo ho pijú len málo, sa vie sotva zopár rokov. Chorých neustále pribúda, lekári nachádzajú steatózu u ľudí rôzneho veku, prevažne s obezitou, hypertenziou, hyperlipoproteinémiou a diabetom 2. typu. Teda u ľudí trpiacich metabolickým syndrómom (MS).

www.pexels.com

Čo je to MS?
„Ak chceme správne pochopiť funkciu pečene, jej unikátnosť a nenahraditeľné vlastnosti, musíme sa snažiť súbežne porozumieť aj útvaru, v ktorom pečeň funguje. Predstavte si dokonalý rovnostranný trojuholník, ktorý tvoria tri dokonalo rovnaké uhly a tri dokonalo rovnaké strany. Na jednom vrchole je črevo s črevnou výstelkou, na druhom mikrobiálne osídlenie čreva, teda malé priateľské baktérie osídľujúce tieto miesta a na tretej, hore, na vrchole, je pečeň. Všetky tieto tri veci sú si rovnocenné. Čokoľvek by z tejto schémy vypadlo, alebo by nespolupracovalo, bol by to koniec veľmi dôležitého systému v ľudskom tele. Ak však tieto tri zložky fungujú správne, tak máme zabezpečenú nesmierne dôležitú ochranu,“ vysvetľuje MUDr. Marián Oltman, PhD., hepatológ z bratislavského centra THALION, ktorý sa venuje diagnostike a liečbe chorôb pečene viac ako 15 rokov.

Narušenie tejto zákonitej ochrany navodzuje metabolický syndróm. Definovať ho možno aj ako prítomnosť najmenej troch z nasledujúcich piatich abnormalít:

 • obvod pásu u mužov viac ako 94 cm alebo 80 cm u žien
 • hladina sérových triglyceridov viac ako 1,7 mmol/l
 • hladina sérového HDL-cholesterolu pod 1,0 mmol/l alebo u žien pod 1,3
 • krvný tlak vyšší ako 130 mmHg v systole či 85 mm Hg v diastole
 • hladina glukózy nalačno vyššia ako 5,6 mmol/l alebo prítomnosť už rozvinutého diabetes mellitus (cukrovky) 2. typu.
www.pexels.com

Postupná deštrukcia pečene a jej štádiá
U nealkoholového stukovatenia pečene (NAFLD) je prvým stupňom steatóza pečene, kedy sa v hepatocytoch, teda v pečeňových bunkách, ktoré tvoria až 60-70 % jej objemu a zodpovedajú za väčšinu funkcií, ktoré pečeň vykonáva[1], akumuluje tuk v podobe kvapôčok. Obrovský počet kvapôčok tak vytvára množstvo konzistencie na rozhraní medzi tukom a cytoplazmou buniek, ktoré sú ľahko preukázateľné ultrazvukom.

„V minulosti nebola považovaná za veľkú hrozbu, domnievali sme sa, že do určitej miery nevadí. No posledných 10 rokov sa potvrdzuje, že ani steatóza nie je úplne beztrestná a je potrebné zvýšiť mieru jej kontroly. Ak je dlhodobo prítomná, dlhodobo stresuje každú jednu pečeňovú bunku“, pokračuje MUDr. Oltman.

Závažnejší problém však nastáva, ak steatóza pečene prechádza do ďalšieho štádia NAFLD, ktorým je nealkoholová steatohepatitída (NASH, ang. non-alcolcoholic steatohepatitis), ktorá takto môže prejsť do fibrózy, cirhózy a tiež do hepatocelulárneho karcinómu. Kým jednoduchá steatóza pečene nie je pre svojho nositeľa nebezpečná, nealkoholová steatohepatitída (NASH) je už počiatkom rozvoja cirhózy a teda ochorenia s nezvratnými fatálnymi dôsledkami.

„Najprv to vedie k veľmi ľahkému stupňu zápalu, súčasne vzniká ľahký stupeň fibrotizácie pečene, alebo jazvovatenie. Normálna pečeň má primerané množstvo takzvaného spojiva, no tým, že ju stresujeme, spojivového tkaniva pribúda, fibrotizuje a spúšťame tým ochorenia pečene, o ktorých sa tu dnes bavíme. F0 sa číta ako fibróza nula a znamená normálnu pečeň. Potom nasleduje F1, F2 a F3. F4 už nasvedčuje cirhózu, ktorá má tiež svoje štádiá. Tie prvé sa ešte dajú zastaviť a možno aj trošku zlepšiť, tie posledné štádiá cirhózy sú už potom, bohužiaľ, nezvratné“, vyratúva spomedzi hrozieb MUDr. Oltman.

www.pexels.com

Rozsah poškodenia pečene definovaný tukom

 • Steatóza znamená poškodenie viac ako 5% hepatocytov tukom.
 • Ak je poškodené do 33% hepatocytov, hovoríme o ľahkej steatóze.
 • Stredne ťažká má medzi 34 a 66%.
 • A ťažká steatóza nad 66% hepatocytov poškodených akumulovaným tukom.

Kto patrí do ohrozenej skupiny?
Čo rozhoduje o progresii zo steatózy do zápalu (NASH), zatiaľ nie je úplne jasné. S určitosťou však vieme, že nadmerné a nezdravé priberanie ľudí s metabolickým syndrómom, teda s poruchou metabolizmu, vedie jednoznačne k nárastu počtu chorých s cirhózou pečene, vyvinutou na základe NASH, čiže nealkoholovej steatohepatitídy.

„Vo všeobecnosti sme prešli na nesprávne zloženie stravy. Máme takzvanú diétu na západný štýl – „western style diet“ (The Western Pattern Diet (WPD)), ktorá ako jediná z diét škodí. Lebo ináč majú diéty pomáhať. Princíp toho, prečo je WPD škodlivá tkvie v tom, že obsahuje veľmi veľa kalórií, málo vláknin a veľa cukrov. Ak sa vrátime k nášmu zlatému trojuholníku, potom nám musí byť jasné, že ak máme nesprávne zloženie stravy, meníme si aj skladbu baktérií v čreve na menej prospešné a pečeň je v dôsledku toho potom ešte viacej zaťažená. To je prvý krok na ceste, ktorá škodí našej pečeni,“ myslí si MUDr. Oltman.

Naspäť aj k alkoholu
NASH, teda nealkoholová steatohepatitída znamená, že chorý človek alkohol nepije vôbec, alebo veľmi málo. Málo sa pri mužoch počíta maximálne do 40 g čistého alkoholu za deň. Tu je však nutné si uvedomiť, že mnoho pacientov skutočné množstvo vypitého alkoholu pre ostych nepriznáva, a tiež, že vďaka individuálnym rozdielom voči toxickému vplyvu alkoholu, môže byť dávka 40 g/deň pre niekoho už poškodzujúca. Americká asociácia pre štúdium pečene (AASLD) definuje ako nadmerný príjem alkoholu taký, ktorý za týždeň prevýši 210 g u mužov a 140 g u žien v priebehu posledných dvoch rokoch.

„Ďalším faktorom vplývajúcim na správne fungovanie zlatého trojuholníka, a teda aj fungovanie pečene, je super hygiena. Žijeme moderným spôsobom, strácame bezprostredný kontakt s prírodou, upúšťame od farmárčenia, teda prestávame byť v styku s pôdou a so zvieratami, čo má za následok, že strácame kontakt s rôznymi ďalšími baktériami. Prakticky nás ani nemajú kde osídliť tie správne probiotické baktérie, pokiaľ sa uzatvárame do svojich bytov. A síce sa to snažíme vylepšovať tým, že užívame rôzne super potraviny, ako napríklad toľko spomínanú bryndzu, alebo kvasenú kapustu a podobne, to všetko je správne a veľmi dobré, no, bohužiaľ, len to nestačí. A okrem toho, treba to robiť stále, nielen vtedy, keď zistíme, že nastáva problém,“ pokračuje hepatológ s bohatou praxou.

Dopady ochorenia na zdravotníctvo a ekonomiku
NAFLD sa neobjavuje iba u dospelých, vysoká miera prevalencie tejto choroby existuje aj u detí a dospievajúcich. Z dôvodu úzkeho spojenia NAFLD s cukrovkou typu 2 a obezitou najnovšie modely predpovedajú, že prevalencia NAFLD bude naďalej extrémnym spôsobom stúpať, a to bude mať za následok obrovské aj ekonomické zaťaženie. Žiaľ, ľudstvo ešte stále nepozná spoľahlivú, neinvazívnu metódu na diagnostiku NASH. Pre odhalenie nealkoholového stukovatenia, teda steatózy, stačí jednoduché ultrazvukové vyšetrenie. No pre diagnostiku NASH je nutná omnoho nákladnejšia a náročnejšia biopsia pečene. K tomu je potrebné, aby odobraté vzorky tkaniva pečene následne zhodnotil patológ, ktorý určí stupeň steatózy, aktivity zápalu a fibrózy.

Veľkým problémom je aj samotná liečba ochorenia. V súčasnosti je obmedzená na zmeny životného štýlu, kde isté zlepšenie môžu poskytnúť podporné lieky na žlčové cesty a pečeň, takzvané hepatoprotektíva, lipotropné liečivá. Poslednou možnosťou je transplantácia pečene. Počíta sa, že v blízkej budúcnosti dosiahne steatóza status epidémie ľudskej civilizácie a bude viesť k zvýšenému dopytu po výmene tohto orgánu.

„Treťou veľkou negatívnou položkou je chýbajúci pohyb. Skrátka sa nehýbeme. Naše gény sa vyvíjali niekoľko desiatok tisíc rokov na to, aby sme nachádzali potravu a dokázali vďaka tomu prežiť. Situáciu, kedy stačí na prežitie jeden pohyb, teda natiahnuť ruku do chladničky, máme asi len posledných 100 rokov. Hovorím tomu smutný príbeh lovcov mamutov. Kedysi bol totiž mamut raz za čas a bolo nepredstaviteľné, aby sa človek toľko nehýbal a jedol tak často a nad mieru. Gény sú z týchto čias poučené, nedajú sa len tak prepísať. Preto, keď príde veľa jedla, dajú signál aby sa nadbytok odkladal. Lenže dnes máme mamuta v chladničke hocikedy a na počkanie, vychutnávame ho niekoľkokrát za deň a jeho prebytky ukladáme v množstvách do tukového tkaniva aj pečene. Mamut je tu nonstop, stále len odkladáme a odkladáme a zrazu je tých zásob v našom tele toľko, že už ich nemáme šancu minúť. Výsledkom je potom nadváha, obezita, hypertenzia, cukrovka a množstvo ďalších súvisiacich ochorení“, dodáva MUDr. Oltman.

Veda a výskum: novú nádej rozdúchali sójové bôby
Významným prostriedkom na podporu regenerácie pečene sa ukazujú esenciálne fosfolipidy, ktoré pochádzajú zo sójových bôbov. Ukázalo sa totiž, že majú takmer identickú stavbu ako  membrány väčšiny pečeňových buniek. Táto „náhradná“ stavebná jednotka môže pomôcť pri regenerácii stukovatenej pečene a zlepšiť tak ultrazvukové nálezy a stuhnutosť pečene, a tiež významne znížiť hladiny transamináz.

Avšak ani táto cesta nebude účinná, ak sa k nej nepridá plán na zlepšenie celkového životného štýlu. Preto sú dostatok pohybu a kvalita stravy, bez prebytku nezdravých tukov a cukrov, vrátane „premnoženej“ fruktózy v boji proti chorobám pečene nevyhnutné.

Pečeň a jej úloha v ľudskom tele
Pečeň je súčasťou tráviaceho systému. U dospelého človeka váži približne 3 kg. Jej farba je hnedočervená, povrch je hladký, je pružná a pevná. Nachádza sa v brušnej dutine, vpravo hore pod bránicou a na vrchu žalúdka, pravých obličiek a čriev. Skladá sa z dvoch lalokov – z pravého laloka, ktorý je ťažší a väčší, a z ľavého laloka, ktorý je ľahší a menší. Pečeňové tkanivo sa skladá z rôznych buniek, z ktorých najbežnejšie sú pečeňové bunky, ktoré tvoria až 60-70 % bunkovej hmoty pečene a zodpovedajú za väčšinu funkcií, ktoré pečeň vykonáva. Hovoríme im hepatocyty. Pečeň obsahuje aj takzvané Kupfferove bunky, ktoré sú dôležité v rámci imunitného systému. Pre metabolické procesy je pečeň centrálnym orgánom a má v organizme množstvo mimoriadne významných úloh. Pečeň je súčasne aj rezervoárom krvi v organizme. Pri kontrakcii pečeňových ciev môže pečeň poskytnúť krvnému obehu (mimopečeňovému) až 50% svojho pôvodného krvného objemu. Nenadarmo ju nazývame tiež orgánom so superschopnosťami.

Ak je zdravá, pracuje v tele ako výkonná továreň či elektráreň. Je to životne dôležitý orgán a pre fungovanie tela je nenahraditeľný. Len málokto vie, že pečeň v organizme vykonáva viac ako 500 životne dôležitých funkcií a predstavuje hlavný metabolický orgán. Hlavnou úlohu pečene je spracovanie látok z krvi. Zodpovedá tiež za trávenie tukov, správny metabolizmus, detoxikáciu škodlivých látok a ochranu tela pred choroboplodnými zárodkami. Má teda aj podstatnú úlohu pri ľudskej imunite, je to akýsi „vrodený imunitný orgán“, syntetizuje a vylučuje plazmatické bielkoviny.

Pečeň je unikátnym orgánom aj preto, že má neobyčajne dobrú regeneračnú schopnosť a dokáže sa rýchlo obnoviť a dorásť. Regeneračná schopnosť pečene je však obmedzená a ak sa pečeň dlhodobo poškodzuje rôznymi škodlivými vplyvmi, môže vzniknúť fibróza či dokonca cirhóza pečeňového tkaniva, ktorá sa nedá zvrátiť a na pečeň má fatálne následky.

Keď pečeň rozkladá škodlivé látky, jej vedľajšie produkty sa vylučujú do žlče alebo krvi. Žlčové vedľajšie produkty vstupujú do čreva a opúšťajú telo vo výkaloch. Vedľajšie produkty krvi sú odfiltrované obličkami a z tela odchádzajú močom.
Čítajte tiež: Ako si naštartovať lymfu a odstrániť toxíny z tela?
http://www.andawell.sk
Ilustračné foto: http://www.pexels.com

Prevencia zdravia pečene
Zmena životného štýlu v prípade NAFLD je nielen jediným, ale aj nevyhnutným liečebným postupom. Ľudia priberajú a v dôsledku nadmerného kalorického príjmu a znížením fyzickej aktivity trpia radom rôznych chorôb. Kým sa nenaučíme odolávať nadmernému kalorickému príjmu, rovnako ako nadmernému pitiu alkoholu a starať sa o svoju pečeň, budeme len do úplného vyčerpania síl hasiť neustále rozširujúci sa požiar.

„Človek za celý život zje niekoľko ton potravín. Málokto z nás si uvedomujeme, že sme nevyhnutne odsúdení na to, aby sme celý život jedli, že naše telo sa musí obnovovať a k tomu potrebujeme kvalitnú výživu. Tým, ako a čo jeme, si budujeme nielen svoje telo, ale aj imunitu. Ak ku nesprávnej skladbe potravy pridáme ďalšie negatíva moderného životného štýlu, ku ktorým sa ešte dostaneme, vzniká základ pre rôzne civilizačné choroby, kde trpí aj naša pečeň,“ uzatvára tému MUDr. Oltman z centra THALION.

Súbežne s NAFLD boli u pacientov spozorované aj tieto zdravotné komplikácie a takzvané extrahepatálne prejavy:

 • cukrovka (diabetes mellitus) 
 • srdcovo-cievne ochorenia
 • chronické ochorenie obličiek
 • ochorenia nervového systému
 • artróza
 • zhubné nádory
 • syndróm polycystických ovárií
 • obštrukčné spánkové apnoe
 • ochorenia žlčníka a žlčníkové kamene

Liečba ochorení pečene
Liek Essentiale® 300 mg obsahuje esenciálne (základné) fosfolipidy, ktoré sú takmer identické ako fosfolipidy membrán pečeňových buniek. Pri pečeňových ochoreniach, pri ktorých dochádza k poruche látkovej premeny pečeňovej bunky, sú takto podané fosfolipidy prednostne využívané pečeňovými bunkami a zabudovávané do ich bunkovej membrány. Liek podporuje nasledujúce deje: normalizáciu narušených funkcií a enzymatických aktivít pečeňovej bunky, uvoľnenie energetických zásob v pečeňovom tkanive, urýchlenie a podporu regenerácie pečeňových buniek, úpravu rovnováhy krvných tukov, stabilizáciu žlče.

Spomínaný liek môžu užívať deti od 12 rokov (cca 43 kg), doba liečby nie je časovo obmedzená.


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.