Nekritizujte sa, nájdite na sebe to krásne

1

Človek by si mal uvedomiť kto je, a byť na to hrdý. Pokiaľ sa pozitívne prijímame po fyzickej aj psychickej stránke, je to signál zdravého sebavedomia. Naopak, ak sme nespokojní a hodnotíme sa príliš kriticky, hromadia sa v nás negatívne emócie, sme chronicky frustrovaní a stresovaní, čo má výrazný vplyv aj na naše zdravie.

Slovenské ženy sú málo sebavedomé. Nevnímajú sa ako krásne, ale skôr ako priemerné.  Či už kvôli tomu, aké vzorce si nesú z detstva, kvôli spoločenským vplyvom, ale aj tlaku, ktorý na seba vyvíjajú samy. Aj vek patrí k faktorom, ktorý sebavedomie a vnímanie vlastnej krásy u žien ovplyvňujú zásadným spôsobom. Každá životná etapa prináša rôzne výzvy, ponaučenia i očakávania – vlastné aj spoločenské.

Dnes vyzerám výborne
Psychológovia odporúčajú ženám naučiť sa chváliť. „S kladným ohodnotením seba samej má problémy väčšina Sloveniek. Pre posilňovanie vnútorného sebavedomia je potrebné krok za krokom urobiť každý deň niečo, aby bolo možné z neho čerpať aj v ťažkých alebo nepríjemných chvíľach. Jedným z možných riešení je technika tzv. afirmácií – pozitívnych tvrdení, ktoré posilnia našu sebadôveru. Napríklad, keď sa ráno žena pozrie do zrkadla a povie si: „Dnes vyzerám výborne“, zhrnula PhDr. Tatiana Lesayová, ktorá sa špecializuje práve na oblasť sebavedomia.

Naučte sa úprimne pochváliť
Väčšina žien samu seba podceňuje, nepozná svoje silné stránky. Potom si nevedia užiť vlastné ocenenie, ani ocenenie od druhých. Skúste nepovažovať za automatické a samozrejmé všetko čo viete a zvládate. Naučte sa pochváliť samu seba a oslavujte aj tie najmenšie úspechy. Zamerajte sa na hľadanie silných stránok. Zrekapitulujte si každý večer čo sa vám podarilo a za čo ste vďačná. Nešetrite úprimnou pochvalou  druhých. Je to ako bumerang, ktorý sa vám vráti možno práve vo chvíli, keď to budete potrebovať.

Každodenná afirmácia
Afirmácia – pozitívne tvrdenie – je technika, ktorá vám pri každodennom využívaní pomôže nielen získať sebadôveru, ale sa aj posunúť dopredu a docieliť tak životnú spokojnosť. Začnite maličkosťami. Rozhodnite sa, že vaše prvé myšlienky po zobudení sa budú pozitívne vo vzťahu k sebe samej: „Som dobre naladená.“ „Cítim sa oddýchnutá a svieža.“

Pri pohľade do zrkadla môžete pokračovať: „Dnes vyzerám skvele.“ Zakážte si hovoriť negatívne sebahodnotenie, že máte hrozné kruhy pod očami alebo niekoľko kíl navyše. Každý deň si povedzte aspoň päť ocenení.

Majte sa rada
Ak má žena rada samu seba, potom je zdravé aj jej sebavedomie. Nezameriavajte sa na to, čo si o vás myslia druhí. Dôverujte si, nehanbite sa za svoje názory, za svoju osobnosť. Naopak, užívajte si to, kým ste. Ak sa prijmete taká, aká ste a naučíte sa mať rada samu seba, urobíte prvý krok k životnej spokojnosti.

Nekritizujte, buďte pozitívne naladené
Nekritizujte sa deštruktívne. Ak nie ste s niečím spokojné, tak to skúste riešiť. Namiesto „Vyzerám hrozne,“ skúste pomenovať, čo sa vám na sebe nepáči („Mám hrozné kruhy pod očami“) a ak je to zmeniteľné, rozhodnite sa, čo s tým idete robiť (budem viac spať, kúpim si očný krém a pod…). Čo sa nedá zmeniť prijmite ako súčasť vašej osobnosti.

Nekritizujte ani druhých a nebojte sa ich kritiky. Správajte sa k ostatným tak, ako by ste si priali, aby sa správali oni k vám. Kritika pri nedostatočnom sebavedomí brzdí, pochvala naopak motivuje k rozvoju.

Zastavte sa a buďte pozitívna
Nikam sa neponáhľajte. Uvedomte si, že najcennejší okamih je teraz a tu. Nevracajte sa neustále do minulosti a nebojte sa budúcnosti. Určite si priority tak, aby ste boli väčšinou spokojné s tým, ako trávite čas, aby boli uspokojené aj vaše potreby a záujmy.

Užívajte si každý deň a všetko čo robíte. Iba tak budete mať pocit zmysluplnosti života. Hektický život spôsobuje, že často nevieme ako nám ubehol rok alebo dva a čím boli naplnené.  Výsledok je pocit nespokojnosti, ktorý neprospieva zdravému sebavedomiu. Pozitívne emócie prospievajú telu aj „duši“. Narovnávajú chrbát, dodávajú životnú energiu, upevňujú sebadôveru.

Každý vek má svoje kúzlo
Odborníčky na tému ženského sebavedomia Mgr. Jitka Nesnídalová a PhDr. Tatiana Lesayová pripravili praktického poradcu, ktorý ženám vo veku 20+, 30+, 40+, 50+ a 60+ odporúča triky, ako sa vyrovnať s možnými úskaliami jednotlivých etáp a užívať si spokojný a harmonický život v každom veku.

20+  Krása = úspech
Ženy mezi 20. a 30. rokom života majú tendenciu spájať svoju vonkajšiu krásu s úspechom.  Sebevedomejšie sú tie z nich, ktoré sa vnímajú ako atraktívne, ale aj úspešné v naplnení rôznych spoločenských mét – dokončili štúdium, našli si dobré zamestnanie alebo majú funkčný partnerský vzťah.  Naopak nespokojné mladé ženy častejšie spájajú neúspechy so svojim – podľa nich nedokonalým – vzhľadom. Citlivo vnímajú všetko čo na vlastnom zovňajšku považujú za závadu, sú k sebe prehnane kritické a poukazujú na domnelé nedokonalosti a svoje okolie.

Príjmite sa
Kľúčom k spokojnosti je vo veku 20+ prijať zodpovednosť sama za seba a svoj život.  Prekážky vnímať ako príležitosti, namiesto boja so svojimi slabými stránkami rozvíjať tie silné, neporovnávať sa s ostatnými a naučiť sa mať rada.  Dôležité je tiež cielene pracovať so svojim vnútorným svetom: myšlienkami, náladami a pocitmi a vytvárať si životný optmistický nadhľad. Viac než kdekoľvek inde tu platí jednoduchá rovnica – akonáhle prijmete sama seba, prijme vás aj okolie.

30+ Nálož nových povinností
Po 30. roku sa ženy musia vysporiadať s celým radom nových životných rolí a výziev ako sú stabilizácia pracovného a partnerského života, výchova detí alebo návrat do zamestnania po materskej dovolenke. Starosti môžu prinášať prvé vrásky, alebo strata skvelej formy po pôrode.  To všetko potom u žien 30+ ovplyvňue mieru sebavedomia.

Buďte nezávislé
Dôležité je napriek všetkým povinnostiam nájsť si každý deň chvíľku sama pre seba a nezbudnúť sa čas od času rozmaznávať.  Akýkoľvek cieľ je dosiahnuteľný, len ho treba presne definovať a ísť za ním.  Ženy po tridsiatke by sa mali v prvom rade zamerať na všetky svoje doterajšie úspechy – vážiť si samú seba a nenechať sebou manipulovať, nebyť závislou na druhých.  Podstatné je tiež nájdenie rovnováhy v tom, koľko času venujú deťom a koľko partnerovi – partnerský vzťah by rodičovskými povinnosťami nemal utrpieť. V boji s pochybnosťami o kvalite vlastného života pomôže spoločnosť ďaších žien, ktoré sa nachádzajú v rovnakej životnej etape.

40+ Kríza stredného veku
Po štyridsiatke obvykle nastupuje obdobie spätného  hodnotenia života a sebavedomie sa môže ocitnúť v kríze nastupujúceho stredného veku.  Výzvou je nielen zachovanie harmonickej väzby voči sebe, ale aj druhým – v prípade rozpadu manželstva a nenechať sa touto stresujúcou udalosťou zničiť. Sebavedomie môže utrpieť tiež väčšími nárokmi, ktoré si vyžaduje zachovanie dobrej fyzickej kondície a atraktívneho zovňajšku.

Vyrovnanosť a optimizmus
Zásadné je uprostred všetkého nestrácať pozitívny prístup, v každej skúsenosti a každom človeku hľadať svetlé stránky. Starať sa o seba s láskou a nestrácať kontakt s vlastným telom, vnímať jeho signály a pracovať s nimi, zároveň tu ale byť aj pre svojich blízkych a poskytnúť im potrebnú oporu.  Zaujať vyrovnaný, priamy a vďačný prístup k sebe samej.

50+  Zmena životého rytmu
Ženské vnímanie samej seba po 50. tom roku môže byť ovplyvnené ako prirodzenými fyziologickými a psychickými procesmi, ktoré sa v tomto veku objavujú, tak zmenou doterajšieho životného rytmu, spôsobenou opustením spoločnej domácnosti dospelými deťmi, nutnosťou starať sa o stárnucich rodičov alebo stratou partnera.  Po profesnej stránke je práve obdobie medzi pädesiatkou a šesdesiatkou vnímané ako rozmedzie k dosiahnutiu vrcholu profesnej kariéry.

Je čas na sebarealizáciu
Spokojnosť a vyrovnanosť sú pre vek  50+ jednými z najpotrebnejších životných  pocitov.  Najlepší čas na sebarealizáciu nastáva práve teraz. Zrelosť ženám ponúka skvelú príležitosť, ako si naplno vychutnať všetko, čo vekom dosiahli, ale aj hľadať a rozvíjať nové záľuby.  Je treba oceniť sama sebu, uvedomiť si vlastnú hodnotu a prijať zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie. Starať sa o zdravie a fyzickú kondíciu, rovnako ako posilovať putá s najbližšími.

60+ Konfrontácia s realitou
Na výšku sebavedomia u žien po šesdesiatke pôsobí celý rad faktorov.  Môže ísť o prijatie nového, často nižšieho životného štandardu na základe odchodu do dôchodku, ktoré je zároveň spojené s nečakane vyšším množstvom voľného času. Ďalej tiež sa môžu začať prejavovať vážnejšie choroby a nepríjemné zdravotné komplikácie. Z hľadiska emócií je narizikovejšia nutnosť vyrovnať sa so smrťou rodiča, či partnera.

Žite prítomnosťou
Dôležité je si vo veku 60+ osvojiť umenie žiť prítomnosťou. Vychutnávať si naplno chvíle trávené s vnúčatami, kamarátkami a len tak sama so sebou. Na zachovanie dobrej kondície sa  oplatí pravidelne cvičiť telo a mysel, nestagnovať ani fyzicky, ani mentálne.  Sebevedomie podporí aj starostlivosť o zovňajšok a rozvíjanie vastného osobitého štýlu adekvátneho k veku. Tolerantný, múdry a optimistický prístup je cestou k svkelým vzťahom a životnej spokojnosti.

Spracovala AHT z pokladov Dove Academy

Test sebavedomia

Mať zdravé sebavedomie je dôležité nielen pre kariéru, ale aj pre vzťahy.

Pochybuješ o sebe alebo si sebavedomá a každému to dávaš hneď najavo? Správať sa nápadne sebavedomo nemusí byť vždy prejavom zdravého sebavedomia. Často je to iba maska, za ktorú skrývame svoje nedostatky a obavy. Chceš vedieť, ako na tom naozaj si so sebavedomím? 

Jednoduchý test, ktorý rýchlo odhalí, ako si na tom so sebavedomím.

Na každú otázku odpovedz ÁNO alebo NIE. Buď úprimná, ber do úvahy posledné obdobie (2 -3 mesiace, max. pol roka). Spomeň si na konkrétne situácie z tvojho života.

  1. Mávam často pocity viny/robím si výčitky, že som sa mal/a zachovať inak?
  2. Mávam pocity trápnosti alebo nepatričnosti, keď sa prejavím/vyjadrím svoj názor alebo keď som spontánna?
  3. Mám problém povedať NIE? (Radšej vyhoviem druhému, aby som sa vyhol/a pocitom viny, aj keď viem, že som radšej mohol/a odmietnuť?)
  4. Zraňuje a trápi ma kritika druhých? 
  5. Mávam veľkú trému vystupovať pred viacerými ľuďmi?
  6. Mám problém vyjadriť a obhájiť si svoj názor pred ľuďmi, ktorí majú odlišné názory?
  7. Porovnávam sa s druhými? (výzor, vzdelanie, úspechy, majetky, zážitky, spokojnosť)
  8. Som často nerozhodná?
  9. Mám komplikované a konfliktné vzťahy s blízkymi?
  10. Som nespokojný/á s tým, ako vyzerám? (váha, výška, vzhľad, proporcie)

Spočítaj si, na koľko otázok si odpovedala ÁNO, za každé ÁNO si pripočítaj 1 bod. Ak si odpovedala “ako kedy” pripočítaj si pol boda (1/2 boda).

 

VYHODNOTENIE

2 a menej bodov
Si otvorená osobnosť a pravdepodobne nežiješ v úzadí. Ideš vlastnou cestou bez toho, aby ťa musel niekto postrkovať. Poznáš svoje klady, svoju hodnotu. Patríš do malej skupiny ľudí, ktorých vonkajšia podoba je totožná s vnútornou. Poznáš svoje schopnosti, slabiny aj nedostatky. Ľudia, čo sa správajú, akoby zjedli všetku múdrosť sveta, ťa len tak ľahko nezastrašia. Pamätaj, nikoho nepodceňuj a nikoho nepreceňuj! Ani seba! K zdravému sebavedomiu patrí aj zdravá pokora.

3 – 4 bodov
V bežných situáciách funguješ možno bez problémov. Napriek tomu v stresových situáciách rozhodne potrebuješ podporu druhých ľudí. Ak nie si závislý/á na pozitívnom hodnotení druhých, je to v poriadku. Zamysli sa nad tým, či sa predsa len trochu nepodceňuješ. Odpovedz si na otázku, na čom je postavené tvoje sebavedomie?

5 – 7 bodov
Nemáš o sebe práve najlepšiu mienku. Často dávaš za pravdu druhým ľuďom a nie sebe, lebo Ti chýba potrebné sebavedomie. Každú kritiku zvonku doslova vážiš na lekárenských váhach. Mala by si konečne uvedomiť, že nikto nie je dokonalý a že nie každá kritika tvojej osoby je oprávnená. Občas o sebe pochybuješ a nerada zbytočne riskuješ. Možno ti chýba odvaha a viera v seba. Odporúčame Ti na svojom sebavedomí intenzívne popracovať, rýchlejšie nadobudneš zdravé sebavedomie vďaka podpore odborníka alebo návštevou kurzu sebavedomia. Zaujímavé typy nájdeš aj v literatúre o budovaní zdravého sebavedomia a sebaúcty. Práve pre teba je vhodný kurz sebavedomia, viac informácii TU.

8 a viac bodov

Tvoje sebavedomie potrebuje posilniť, je načase s tým niečo urobiť. Nikdy nie je neskoro! Nehanbi sa obrátiť na odborníka (psychológa, psychoterapeuta, kouča). Na sebavedomí sa dá pracovať. Účinné je sebapoznávanie, prijatie seba, sebaláska a sebaúcta. Netrp v tichosti, požiadaj o pomocnú ruku a ver, že každému sa dá pomôcť, ak prejaví záujem! Odporúčame ti individuálne konzultácie.

 

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.