Prespievajme sa k čistej planéte bez odpadov

2

Odpad je poklad a najmä recyklovateľná surovina. Ambíciou jedinečného projektu spoločenskej zodpovednosti Odpad je surovina, a najmä muzikálu Odpad je poklad, je priblížiť tento fakt žiakom, študentom a neskôr aj ich rodičom, po celom Slovensku. 

To, že odpad je poklad súčasnej dospelej generácií nikto veľmi neprízvukoval. Tak sme si nevytvorili tie správne návyky a zvyky. Lenže, príroda tu bola skôr ako my. Jej neustála záťaž už dáva o sebe vedieť a mohla by mať katastrofálne následky.  

Planéta je len jedna

Našťastie je tu nová, mladá generácia, ktorej problematiku životného prostredia vštepujú už v materských školách. Nie je ojedinelým úkazom, keď päťročné dieťa vyzve svojho rodiča, aby plastový obal nedával medzi komunálny odpad. Ale aby ho separoval. Separovanie nie je deťom cudzie a aby bolo trvalo udržateľné, je potrebné tieto návyky a zvyky ďalej kontinuálne budovať. Ideálne hravou formou. To je aj hlavnou ideou projektu Odpad je surovina a muzikálu Odpad je poklad.
Čítajte tiež: Hravá environmentálna výchova

Jeho autorkou je Bohumila Tauchmannová, podľa ktorej sa muzikál začal písať u nich doma v obývačke už pred dvadsiatimi rokmi. „Jedného dňa priniesla domov naša dcéra kontajnery a povedala, že budeme triediť odpad. Našla im miesto v obývačke. Aj to je dôkazom o tom, že deti sa učia rozmýšľať inak, ako sme zvyknutí. Muzikálom chcem stáť po boku mladej generácie v presadzovaní ich enviromentálnych hodnôt.“

Muzikál Odpad je poklad – zaujímavý mix muzikantov a štýlov

Keď sa povie muzikál, každému sa hneď vybaví dielo, ktoré kombinuje pesničky, hudbu, hovorené slovo a tanec. Autorom skladieb a scénickej hudby k muzikálu Odpad je poklad, je Milan Dočekal. Zakladateľ skupiny Team a autor viacerých hitov tejto kapely. Aká bola jeho reakcia na tvorbu pre tento muzikál? „Moja reakcia na ponuku Bohumily napísať hudbu k muzikálu bola rýchla a kladná. Prečo? Boli v nej dve výzvy. Námet prospešný pre životné prostredie a niečo nové, čo som ešte nekomponoval. Toto je môj prvý muzikál.“

Réžiu a dramaturgiu muzikálu si zobral pod svoje krídla Ľubomír Horňák. Už viac ako 20 rokov pôsobí v hudobnej skupine Elán. Ako on hodnotí projekt? „Je to užitočný a dobrý projekt. Z muzikantského hľadiska ide o zaujímavý mix mladých interpretov a rôznych štýlov.“

Slovákov trápia klimatické zmeny

V niektorých vyspelých krajinách je environmentálna politika na veľmi vysokej úrovni. Severské krajiny, sú nám v mnohom v tejto oblasti príkladom. Ako sme na tom my? „Oblasť udržateľnosti a životného prostredia sa dostáva do popredia vo viacerých slovenských domácnostiach. Nadpolovičná väčšina z nich je však presvedčená, že sa pre ochranu životného prostredia nerobí dostatok,“ hovorí Ladislav Csengeri, riaditeľ divízie spotrebiteľského panelu GFK.

Podľa jeho ďalších slov Slovákov trápi okrem klimatických zmien aj plastový odpad, znečistenie vôd a ovzdušia a tiež potravinový odpad. „Stále viac spotrebiteľov prejavuje záujem sa spolupodieľať na obmedzení negatívnych dopadov na životné prostredie.“

Foto: http://www.pexels.com

Muzikál Odpad je poklad má tri fázy

Muzikál bude realizovaný v troch formách. Prvá štartuje 1. 6. 2022 a pôjde o online EKO muzikál. Je tomu tak z tohto dôvodu, aby si mali možnosť pozrieť muzikál žiaci a študenti vo všetkých mestách a obciach.

Na jeseň sa muzikál Odpad je poklad vyberie do viacerých miest na Slovensku. Táto forma, muzikálová EKO ROAD show v spolupráci so ZMOS, má za cieľ zapojiť žiakov a študentov do kreatívneho vzdelávania a ekologického myslenia tak, aby sa šírilo prostredníctvom mládeže do celej spoločnosti.

Základ trvalej udržateľnosti

Základom trvalej udržateľnosti tohto ekologického projektu zameraného na odpad, jeho zber, recykláciu, triedenie, zálohovanie či predchádzanie odpadu, bude jeho spontánne šírenie prostredníctvom naštudovania muzikálu ochotníckymi divadlami, dramatickými krúžkami, či ZUČ.

Všetko bude ešte podporené ďalšími aktivitami a tiež súťažami na sociálnych sieťach, kde budú môcť žiaci a študenti vyhrať rôzne ceny pre školy.

„Samosprávy sú dôležitou súčasťou osvety a výchovy všetkých generácií. Platí to aj v oblasti ochrany životného prostredia a samozrejme v témach týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Preto sme radi súčasťou tohto inovatívneho a inšpiratívneho vzdelávania detí a dospelých takouto umeleckou formou, ako je muzikál Odpad je poklad,“ hovorí Radomír Brtáň, prvý podpredseda Združenie miest a obcí Slovenska.

Zatiaľ čo doterajšie dve formy budú zacielené skôr na žiakov a študentov, Multimediálna EKO show, ktorá bude nasledovať ich bude vyslovene vyzývať na to, aby zobrali svojich rodičov do divadla. V tejto veľkolepej multimediálnej show vo vybraných mestách Slovenska sa predstavia TOP umelci v netradičnom stvárnení vysoko aktuálnej spoločenskej témy, ktorou je oblasť odpadov a zlepšovanie životného prostredia. Súčasťou tejto show bude aj muzikál prepracovaný do polohy dospelejšieho diváka.

Rôzne aktivity spojené s muzikálom Odpad je poklad a tiež s projektom spoločenskej zodpovednosti Odpad je surovina, ktorého je muzikál súčasťou, majú napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju životného prostredia na Slovensku. Prispievať k plneniu limitov a cieľov Slovenska v odpadovom hospodárstve. Zvyšovať uvedomenie ľudí v oblasti odpadov v spojitosti so životným prostredím a zabezpečiť dlhodobú komunikáciu a vzdelávanie na tému odpad, jeho zber, triedenie, recyklácia, zhodnocovanie, predchádzanie jeho vzniku, bezodpadové hospodárstvo a cirkulárna ekonomika.

Šetrenie prírodných zdrojov

Mária Trčková, generálna riaditeľka Správcu zálohového systému k tomu hovorí: „Materiál, ktorý sme doposiaľ považovali za odpad, teraz považujeme za mimoriadne hodnotnú surovinu a v kontexte s týmto projektom, môžeme povedať, že je poklad. Oceňujú ho najmä výrobcovia nápojov, pretože plastové fľaše a plechovky už nemusia vyrábať len z nových surovín, vedia spracovať aj tie, ktoré už existujú. Tie, ktoré sme vrátili do obchodov. Každý z nás tak vie šetriť prírodné zdroje a pomôcť tomu, aby sa už vyrobené materiály používali opakovane. Znova a znova.“

Okrem už spomenutých dôvodov, prečo dostať ľuďom „pod kožu“ dôležitosť spracovania odpadu, je tu tiež dopad nášho správania na náš život v oblasti ekológie, prírodných zdrojov, ekonomiky a zdravia. Navyše sa Slovensko zaviazalo v oblasti odpadov k plneniu limitov EÚ.

„Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR – PACK pravidelne spolupracuje na zážitkových a vzdelávacích projektoch o dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu. Preto sme radi, že môžeme byť ako odborný garant nápomocní aj pri muzikáli Odpad je poklad. Spojenie silného environmentálneho posolstva s hudobným zážitkom, má podľa nás schopnosť dostať verejnosti túto tému pod kožu,“ hovorí Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR – PACK.  

O čom bude muzikál Odpad je poklad?  

Dramaturgia príbehu je vystavaná na príbehu mladých ľudí, ktorí v prírode počas výletu, nájdu čiernu skládku a to ich rozhorčí a vyprovokuje k reakcií. Rozhodnú sa „meniť svet“ a začnú zdieľať informácie o stave životného prostredia v oblasti odpadov medzi mladých ľudí a tí budú mať úlohu ich šíriť ďalej v spoločnosti.

Takýmto spôsobom sa teda budú vzdelávať navzájom v prospech zlepšenia životného prostredia a vytvorenia správnych návykov nakladania s odpadom. Texty a hudobné žánre 8 pesničiek sú rôzne a zacielené na jednotlivé vekové skupiny tak, aby ich zaujali, naštartovali a zanechali v nich silný pocit potreby chrániť životné prostredie.

Záštitu nad projektom má Ministerstvo životného prostredia SR.
Úvodné foto: http://www.pexels.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.