Silnú ženu nezlomí nič – ani osteoporóza

2

Osteoporóza je laicky povedané riedka kosť, ale aj ochorenie, ktoré vzniká následkom ubúdania kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostí. To vedie k oslabeniu pevnosti kostí a teda ich zvýšenej lámavosti. O osteoporóze hovoríme najmä kvôli tomu, aby sme ju zdiagnostikovali kvôli zlomeninám.

Osteoporóza sa nazýva aj tichou epidémiou a to z toho dôvodu, že nemá príznaky. Tou prvou je často až zlomenina. Častejšie sa vyskytuje u žien, no nevynecháva ani mužov. Je to ochorenie najmä starších ľudí, ale spozornieť by mali aj ženy v postmenopauzálnom období. Dobrou správou je, že pri včasnej a správnej diagnostike sa dá osteoporóza zastabilizovať a viesť s ňou normálny a naplnený život.

pexels-karolina-grabowska-4506169

Pri osteoporóze sú kosti slabé a krehké a už pri minimálnom páde alebo nesprávnom pohybe sa môžu zlomiť. Nepríjemné je, že osteoporóza nemá príznaky, ktoré by nás upozornili na toto ochorenie. „V jej prvých fázach pacient nevie o tom, že trpí na toto ochorenie a teda, že má zvýšenú náchylnosť na zlomeniny. Často sa osteoporóza diagnostikuje až pri prvej zlomenine. A tá už môže zmeniť kvalitu života. Spôsobuje bolesť, stratu nezávislosti a rôzne zdravotné postihnutia. Osteoporóza je najmä ochorenie starších ľudí a je veľmi dôležité jej predchádzať. Dôležitá je pritom edukácia nielen odbornej, ale najmä laickej verejnosti.“ hovorí MUDr. Soňa Tomková, popredná slovenská reumatologička, vedúca lekárka Osteocentra a prednostka internej kliniky Nemocnice Košice – Šaca.

Ako sa osteoporóza rozvíja?
Narodením človeka sa jeho kosti vyvíjajú a rastú. Okolo 20. roku života dosiahne kostná hmota svoje vrcholové štádium – kosti sú najhustejšie a je najmenej pravdepodobné, že sa zlomia. Kosť sa počas života neustále obnovuje a nová kosť nahrádza starú. To pomáha udržiavať našu kostru pevnú. „Pri osteoporóze sa odbúravanie kostí zrýchli, pričom sa nestihne nabudovať nová kosť, až postupne redne a vznikajú zlomeniny. Najčastejšie zlomeniny z osteoporózy zasahujú bedrový kĺb, stavce a zápästia.“ hovorí MUDr. Soňa Tomková.

Neovplyvniteľné rizikové faktory
Prvým faktorom pre vznik osteoporózy je vek.
Čím sme starší, tým je vyššia pravdepodobnosť, že budeme mať osteoporózu. „Približne 75 percent osteoporotických zlomenín sa vyskytuje u ľudí vo veku 65 rokov a viac. Osteoporóza je častejšia u žien, ako u mužov a to v pomere 80:20 percent. Neovplyvniteľným rizikovým faktorom jej vzniku, je aj genetika. Niektoré štúdie uvádzajú, že ak mal rodič zlomeninu z osteoporózy, bude ju mať aj dieťa, čo však môže a nemusí byť pravda. Veľkým rizikovým faktorom je tiež predchádzajúca zlomenina (zlomenina v anamnéze). A kedy by žena určite mala spozornieť? V období postmenopauzy. Vtedy už vaječníky neprodukujú dostatok estrogénu, ktorý má ochranný účinok na kosti. Jeho nedostatok spôsobuje, že kosti ženy strácajú kostnú hmotu rýchlejšie. Rizikové je aj dlhodobé užívanie liekov s vedľajšími účinkami, ktoré súvisia s osteoporózou alebo zvýšeným rizikom zlomenín.“ hovorí MUDr. Soňa Tomková.

pexels-mart-production-7088524

Ovplyvniteľné rizikové faktory
Na vznik osteoporózy nepriaznivo vplýva konzumácia alkoholu. Takmer všetci pacienti, ktorí majú chorú pečeň, trpia aj na osteoporózu a trápia sa so zlomeninami.
„Takisto je dokázané, že na kostné tkanivo toxicky vplýva fajčenie. Fajčenie takmer zdvojnásobuje riziko zlomeniny bedrového kĺbu v porovnaní s rizikom nefajčiarov. Ovplyvniteľným rizikovým faktorom je aj predchádzanie častých pádov. Ľudia, ktorí majú sklon padať, sú vystavení vyššiemu riziku zlomenín. Čo tiež môžeme ovplyvniť, je výživa. Strava bohatá na vápnik, bielkoviny, ovocie a zeleninu, prospieva zdraviu kostí. „Podvýživa“ je hlavným problémom u seniorov, ktorým zároveň hrozí aj väčšie riziko pádov a zlomenín. Aj poruchy ako anorexia alebo bulímia, môžu mať za následok extrémne chudnutie, ktoré je nebezpečné pre zdravie kostí. U mladých žien dochádza k nedostatku estrogénu (podobne ako v postmenopauze) a spolu s nízkym príjmom vápnika redne kostná hmota. Aj veľmi nízke a chudé ženy sú v potenciálnom ohrození – tie s BMI pod 19 sú oveľa náchylnejšie na vznik osteoporózy.“ hovorí MUDr. Soňa Tomková

flat lay photography of vegetable salad on plate
Photo by Ella Olsson on Pexels.com

Veľmi dôležitý pre zdravie kostí, je vitamín D. Jeho nízka hladina je bežná najmä u seniorov, ktorí nechodia na čerstvý vzduch. S tým súvisí aj nedostatok pohybu, čo spôsobuje úbytok kostí a svalov. Dospelí ľudia, ktorí sú neaktívni, majú väčšiu pravdepodobnosť na vznik zlomeniny bedrového kĺbu, ako tí aktívnejší. Je tiež potrebné si dávať pozor na príjem vápnika v potrave. Pre zdravie kostí je to veľmi dôležitá živina. S vekom klesá schopnosť tela vstrebávať vápnik, čo je jeden z dôvodov, prečo seniori potrebujú vyššie množstvá.

two people walking in the forest
Photo by Tobi on Pexels.com

Následky osteoporózy
Pri ťažkej osteoporóze nemusí ísť už len o bolesť pri zlomenine.
„Pri mnohých zlomeninách stavca majú pacienti aj problémy s dýchaním, či zažívaním. Zlomenina a s ňou spojené problémy so sebou prinášajú aj psychickú záťaž, ktorá môže prerásť až do depresie. Následkami osteoporotických zlomenín sú teda dlhodobé zdravotné postihnutie a strata nezávislosti. Najmä v staršom veku sa veľmi znižuje kvalita života. Až 53 percent potrebuje pomoc dostať sa na miesto mimo pešej vzdialenosti, 62 percent nie je schopných vykonávať bežné domáce práce, 64 percent nedokáže ísť bez pomoci na toaletu a 42 percent nevie bez pomoci nakupovať.“

Najčastejšie zlomeniny z osteoporózy, sú zlomeniny stavcov. Ak sa u pacienta zdiagnostikuje zlomenina stavca, existuje veľké riziko, že do roka sa budú lámať aj ďalšie stavce. Ide o tzv. kaskádu zlomenín. Každá štvrtá žena, ktorá utrpí zlomeninu chrbtice, utrpí ďalšiu zlomeninu do jedného roka. Najvážnejšia je zlomenina bedrového kĺbu a pri nej žiaľ 20 – 24 percent pacientov zomiera v prvom roku po zlomenine.

pexels-ryutaro-tsukata-5473182

Osteoporóza vo vyššom veku je aj ekonomicky náročná. „Niektoré práce poukazujú na to, že v neskoršom veku strávia pacienti viac dní v nemocnici po zlomenine, ako napríklad na cukrovku, srdcovo cievne ochorenie alebo rakovinu prsníka.“ Hovorí MUDr. Soňa Tomková.

Denzitometria
Denzinometria je najpresnejšia a široko používaná neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva rontgenové žiarenie na stanovenie minerálnej hustoty kostí (BMD). Denzinometria meria kostnú hustotu v oblasti chrbtice a krčku stehennej kosti a na základe toho sa stanoví tzv. T – skóre (index toho, akú má pacient kosť v porovnaní s mladým zdravým jedincom). Výsledky sa analyzujú spolu s laboratórnymi testami a anamnézou pacienta, na základe čoho sa osteoporóza potvrdí alebo vylúči.

Slovensko patrí medzi špičku v diagnostike a liečbe osteoporózy
Na Slovensku máme dostatok denzinometrických prístrojov a ich počet dokonca prevyšuje bežný priemer EÚ. „Máme tiež vysokú dostupnosť všetkých terapeutických modalít s adekvátnou spoluúčasťou úhrady zdravotnými poisťovňami. Disponujeme aj dostatočnou sieťou osteologických ambulancií – osteocentier, a napriek tomu je osteoporóza na Slovensku stále poddiagnistikovaná a podliečená. Nelieči sa dostatok pacientov a rastie nám počet zlomenín a najmä tých najvážnejších v oblasti bedrového kĺbu.“ hovorí MUDr. Soňa Tomková.

boy in white and black plaid button up shirt
Photo by Thirdman on Pexels.comLiečba osteoporózy
Každá liečba znamená prevenciu zlomeniny. Pacient užíva liečbu dlhodobo, často celoživotne. Ide o veľmi komfortnú liečbu. „Liečba nemusí znamenať užívanie liekov každý deň. Ide väčšinou o obdobia. V jednom období lieky užíva, potom prestane a po čase sa anamnéza prehodnocuje. Osteoporóza je nepomer medzi kostným odbúravaním a kostnou formáciou, teda kosť sa odbúrava a postupne redne. Liečba a jej možnosti z toho vychádzajú. Poznáme lieky, ktoré sú tzv. antirezorpčné, teda zastavujú odbúravanie kostnej hmoty. Druhý druh liekov predstavujú tzv. osteoformačné a tieto pomáhajú nabudovať kostnú hmotu. Liečba osteoporózy môže byť peronálna, injekčná a tiež infúzna. Výber liečby závisí od celkového zdravia pacienta a porady s lekárom.“ Hovorí MUDr. Soňa Tomková.

crop anonymous woman stretching elastic band near professional chiropractor
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Ak už bola pacientovi diagnostikovaná osteoporóza, je potrebné dodržiavať odporúčania lekára, chodiť pravidelne na kontroly a dodržiavať liečbu. Len neprerušovaná a systematická liečba môže byť prevenciou zlomeniny. Ak už príde k chirurgickému zásahu do zlomeniny, je dôležitá sekundárna prevencia, ktorá musí nasledovať po každej zlomenine z osteoporózy spolu s medikamentóznou liečbou, aby sa zabránilo ďalšej zlomenine.

Liečbou sa dá zastaviť odbúravanie kostnej hmoty, teda udržať kostnú hmotu takú, akú ju v danom štádiu pacient má a liečba dokáže aj nabudovať kostnú hmotu. Je teda veľmi dôležitá včasná a dlhodobá liečba. Ak je príčinou osteoporózy u pacientky napríklad postmenopauza, liečba musí byť dlhodobá. „S včasnou a dodržiavanou liečbou môžu ženy žiť plnohodnotný život. Venovať sa svojim koníčkom, vnúčatám, a aj cestovaniu,“ hovorí Mgr. Iva Medvecká, Phd, praktická psychologička. Na druhej strane, ak sa žena nelieči, dôsledky môžu byť fatálne. A pritom ide o veľmi komfortnú liečbu. „Z môjho pohľadu je najväčšou pascou tohto ochorenia zľahčovanie. Čiastočne to vychádza aj z toho, že nemá príznaky, nebolí. Okrem toho, veľa žien zvláda rôzne drobné zdravotné problémy alebo aj vážnejšie ochorenia a často sa popri nich ešte aj stará o svoje rodiny, či rodičov. Zľahčovanie tohto ochorenia však vedie k osteoporotickej zlomenine a tá môže prísť úplne nečakane  – napríklad pri zdvíhaní ťažšieho predmetu alebo obyčajnom zohnutí sa. A liečba zlomeniny je už omnoho závažnejšia,“ hovorí psychologička.

Má tiež tipy, ako si udržať režim liečby:
1. Zahrňte do svojej liečby niekoho blízkeho – manžela, dcéru, alebo kamarátku a tá vám pripomenie, kedy je potrebné ísť k lekárovi.
2. Urobte si z návštevy u lekára rituál a spojte ho s drobnou odmenou za zvládnutie. Zájdite si na kávu do obľúbenej kaviarne alebo si kúpte pre seba drobný darček.
3. Veďte si záznamy, plánujte písomne – čo je zapísaní, nemusíme nosiť v hlave.
4. Stanovte si merateľné ciele – vysadím zeleninu, vyjdem na kopec, usporiadam oslavu a podobne.

pink petaled flower
Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

Osteoporóza ju nezlomila
Brigita Szeligová Čikoš, známa z talentovej súťaže The Voice zaznamenala prvé zdravotné problémy po pôrode druhého dieťaťa – syna, ktorého porodila ako štyridsaťročná.
Lekárom sa nepozdával jej krčok maternice a tak išla po pôrode na operáciu, pri ktorej jej vybrali ženské orgány. Toto bol podľa nej zrejme spúšťač. Vážnejšie problémy sa objavili o niekoľko rokov neskôr. „Začala som si dávať pozor na stravu. Zaradila som do jedálnička viac mliečnych výrobkov a vitamíny som dopĺňala tabletkami. Napriek tomu som mala problémy s platničkami a bolesťou chrbta. Obmedzovala som sa takmer vo všetkom. Nebola som rozhýbaná a radšej som nikde nechodila, aby sa mi nič nestalo. Toto všetko bol pre lekárov signál, aby ma poslali na vyšetrenie kostí. Teraz mám 55 rokov a potvrdenú diagnózu, choroba je však v miernom – začiatočnom štádiu. Kedy som predtým nebrala vápnik a vitamín D, môj stav by bol horší.“ Dnes Brigita cvičí spolu s dcérou a chodí na dlhé prechádzky do prírody. Obidve pritom dbajú na vyváženú stravu bohatú na vápnik.

Aj na príklade Brigity je zrejmé, že pri osteoporóze je veľmi dôležitá prevencia, včasné zachytenie rizikového pacienta a včasné nasadenie dlhodobej liečby. Princíp liečby osteoporózy spočíva v prevencií vzniku zlomenín, ktoré by mohli vzniknúť v staršom veku. A v tomto veku je predsa na prvom mieste užívanie si nezávislého a aktívneho života a každodenné radosti bez bolestí. „Ženy v staršom veku by sa mali starať nielen o svoje okolie, ale najmä o seba – lebo keď budú zdravé a spokojné, budú takí aj ich blízki. „ hovorí Mgr. Iva Medvecká, PHd. Požiadajte teda svojho obvodného lekára o vyšetrenie kostí a nemajte strach z liečby. S ňou budete môcť zdvihnúť svoje vnúča alebo vyjsť na tatranský kopec bez obáv z úrazu.

www.krehkekosti.sk

Niekoľko faktov o osteoporóze
– Osteoporóza je stav, pri ktorom znížená kvalita, množstvo a sila kostí zvyšuje riziko zlomeniny.
– Celosvetovo je každá tretia žena a každý piaty muž starší ako 50 rokov postihnutí zlomeninou kostí v dôsledku osteoporózy.
– Je to vážny stav, ktorý sa ale dá liečiť.
– Zlomenina v staršom veku, ktorú možno diagnostikovať ako osteoporotickú, je možným signálom k tomu, že budú nasledovať ďalšie zlomeniny. Všeobecný alebo odborný lekár by mal takéhoto pacienta poslať na vyšetrenie hustoty kostí. Aj samotný pacient môže o takéto vyšetrenie požiadať.
– Správnou životosprávou a stravovaním sa dá osteoporóze predchádzať.
– Včasná diagnóza znamená, že liečba môže byť účinnejšia. V tejto súvislosti sa  odporúča neignorovať bolesti chrbtice.
– Ak ste si pri páde z nízkej výšky alebo po páde v stoji zlomili akúkoľvek kosť (napríklad zápästie), môže to byť signálom prítomnosti osteoporózy.
– Požiadajte lekára o vyšetrenie – aj jedna zlomená kosť je varovaním pred ďalšími.
Čítajte tiež: Urobte si radosť! Tešte sa z maličkostí

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.