Zápal pľúc stále zabíja, ako sa chrániť?

1
covid essentials on red surface
Photo by Maksim Goncharenok on Pexels.com

V stredu 10.11. 201 Slovensko aj Česko šokovala správa o náhlej smrti legendárneho speváka Mira Žbirku (†69). Jeho manželka Katarína (55) oznámila, že hudobník podľahol opakovanému zápalu pľúc. Prečo na toto ochorenie stále zomierame?

U dospelých Slovákov je pozorovaný významný nárast chorobnosti v súvislosti s respiračnými ochoreniami. U ľudí nad 65 rokov sú infekcie dolných dýchacích ciest (okrem Covid-19) štvrtou najčastejšou príčinou smrti a ročne kvôli nim zomrie na Slovensku viac ako 2600 ľudí.

Aj keď je očkovanie proti prenosným respiračným ochoreniam zdravotnými poisťovňami plne hradené pre seniorov a chronicky chorých už od roku 2017, percento očkovaných je stále nízke. V zariadeniach sociálnych služieb je očkovaných iba 11,5 % osôb, napriek tomu, že ide o rizikovú skupinu, pre ktorú je očkovanie povinné.

person getting vaccinated
Photo by Gustavo Fring on Pexels.com

Odborníci upozorňujú, že v jesennom období a v súvislosti s vírusovými zápalmi pľúc spôsobenými chrípkou či Covid-19, je potrebné počítať aj so zvýšeným rizikom chrípky a pneumokokových infekcií, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na morbiditu a mortalitu najmä staršej populácie.

Hlavnými klinickými formami pneumokokových ochorení sú invazívne pneumokokové ochorenia ako meningitída, pneumónia a tiež neinvazívne alebo mukózne pneumokokové ochorenia, kam zaraďujeme napríklad zápal stredného ucha a zápal prínosových dutín. Vírusové respiračné infekcie ako chrípka alebo COVID-19 významne zvyšujú riziko sekundárnej/následnej pneumokokovej infekcie s ťažkým klinickým priebehom a vysokou úmrtnosťou. 

Pneumokokový zápal pľúc v dobe COVID-19
Pneumokokový zápal pľúc je celosvetovým problémom, patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Ani z dlhodobého hľadiska za posledných 20 rokov sa úmrtnosť zásadne nemení, dosahuje okolo 8 %. Naopak, narastá jej závažnosť, pacienti častejšie vyžadujú intenzívnu starostlivosť a rôzne formy ventilačnej podpory.

man holding woman s hand
Photo by Pavel Danilyuk on Pexels.com

Na Slovensku je zápal pľúc 11. najčastejšou príčinou hospitalizácie v SR. Riziko nákazy pneumokokovým zápalom pľúc sa zvyšuje vekom aj pridruženými ochoreniami, ako sú chronické respiračné ochorenia, vrodené poruchy imunitného systému, chronické ochorenia pečene a obličiek, neuromuskulárne ochorenia, reumatické ochorenia, leukémia, Hodgkinov syndróm, ale aj alkoholizmus. S počtom rizikových okolností rastie aj riziko pneumokokovej pneumónie. 2,5x vyššie riziko hrozí u pacientov s 1 komorbiditou, 6,2x vyššie riziko u pacientov s 2 komorbiditami a 15,6x vyššie riziko u pacientov s viac ako 3 komorbiditami.

woman in black coat and face standing on street
Photo by Gustavo Fring on Pexels.com

Mimoriadnu pozornosť prevencii pneumokokovým ochoreniam by sme mali venovať aj v súvislosti s epidemiologickou situáciou. „Významným rizikovým faktorom z hľadiska miery úmrtnosti a hospitalizácií sú koinfekcia (súčasne prebiehajúca infekcia) alebo následná infekcia. Pri súčasne prebiehajúcej infekcii invazívneho pneumokokového ochorenia a ochorenia
Covid-19 je riziko úmrtia až 63,2 %. V prípade nakazenia sa Covid-19 do 27 dní od nakazenia invazívnym pneumokokovým ochorením je to 47,6 %. Pandémia Covid-19 nie je dôvodom na odkladanie očkovania proti chrípke či pneumokokovým ochoreniam, práve naopak“ hovorí MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH – pneumológ-ftizeológ, zo Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS.   
Čítajte tiež: Aký je rozdiel medzi nádchou a chrípkou?  

Liečba ochorení spôsobených pneumokokmi je najmä u seniorov a chronicky chorých komplikovaná a často málo účinná.  Ani včas podaná úspešná antibiotická liečba nemusí byť zárukou, že sa pacient bude môcť rýchlo vrátiť do bežného života. Môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov, kým sa telo úplne zotaví. Celosvetovo narastá aj lieková rezistencia pneumokokov. Navyše napríklad u starších ľudí, ktorí boli v minulosti hospitalizovaní a liečení na zápal pľúc, narastá riziko srdcovocievnych ochorení.       

Aktívna ochrana v domácnosti, u lekára a v kolektívoch
Vzhľadom na možný ťažký priebeh invazívnych respiračných ochorení prevláda v odborných kruhoch názor, že je lepšie sa pred nimi chrániť, než sa liečiť.

Akútne respiračné ochorenia sú prenášané vzduchom (kvapôčkovou infekciou) alebo infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašľaní a kýchaní. V bezprostrednej blízkosti chorých je preto vysoká pravdepodobnosť nákazy. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že v domácnosti je najdôležitejšie pravidelné vetranie miestností nárazovo a niekoľkokrát denne, aby sa vzduch v miestnosti vymenil.

person in white long sleeve shirt holding clear bottle
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Vo verejných priestoroch sa odporúča dodržiavať behaviorálne opatrenia – R-O-R (rúško, odstup, hygiena rúk). Ideálne je počas jesenného obdobia sa vyhýbať preplneným miestnostiam ako sú kiná, divadlá, nákupné centrá a väčšie spoločenské podujatia.

 „Medzi najohrozenejších pacientov v ambulanciách všeobecného lekára patria práve seniori, pričom s vekom riziko komplikácií spôsobených pneumokokovými infekciami dokázateľne pribúda, hovorí všeobecná praktická lekárka a viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva MUDr. Michaela Gašpar-Macháčová, „U starších ľudí je vzhľadom na slabšiu imunitu priebeh pneumokokových infekcií rýchlejší a závažnejší,“ dodáva.

Mimoriadne pravidlá platia pre rizikovú skupinu – seniorov žijúcich v kolektívoch, ktoré predstavujú rizikové prostredie z pohľadu rýchlosti šírenia infekčných ochorení. Podľa
§ 7 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení platí na Slovensku povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokom pre klientov zariadení sociálnych služieb.

person holding a vaccine
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Triáda očkovania
Ideálnu ochranu očkovaním pred respiračnými ochoreniami predstavuje podľa odborníkov takzvaná triáda očkovania; kombinácia ochrany proti Covid-19, proti chrípke a proti pneumokokom. Triáda očkovania predstavuje odporúčané postupy pre aplikáciu vakcín proti týmto ochoreniam u dospelých v čase chrípkovej sezóny
(október – december).

U osôb nad 50 rokov sa môžu podávať vakcíny proti chrípke a pneumokokom súbežne, každá do iného miesta vpichu. Vakcína proti Covid-19 sa podáva s odstupom
14 dní od očkovania proti chrípke a pneumokokom z dôvodu lepšieho rozlíšenia prípadných nežiaducich účinkov.

V prípade, že je očkovaná osoba vo vysokom riziku nákazy a ťažkého priebehu ochorenia Covid-19, chrípky alebo pneumokokovej infekcie, môže sa podať vakcína proti Covid-19 súčasne s vakcínou proti chrípke alebo vakcína proti Covid-19 súčasne s vakcínou proti pneumokokom, každá do iného ramena.

pexels-photo-5863400.jpeg
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

V sezóne 2021/2022 sú dostupné dve vakcíny proti pneumokokom (konjugovaná, ktorá chráni pred 13 typmi pneumokokov a polysacharidová, ktorá chráni pred 23 typmi pneumokokových infekcií). Obe vakcíny sú plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky osoby staršie ako 59 rokov a pre vybrané skupiny rizikových pacientov. Očkujú sa zdravé osoby, ktoré nemajú klinické príznaky akútneho ochorenia a neboli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na vírus SARS-CoV-2.

Pneumokoková vakcinácia sa odporúča aj u pacientov s vážnym priebehom mikrobiologicky potvrdenej infekcie Covid-19, najmä u pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu. Očkovanie sa odporúča u zotavených pacientov po ukončení izolácie, približne po 15 – 30 dňoch. Očkovanie sa neodkladá predovšetkým u najkrehkejších osôb, aby boli chránení čo najskôr. Ak je ešte pacient v ústavnej starostlivosti, zdravotnícky personál určí vhodný termín na podanie vakcíny s ohľadom na klinický stav.7

Chronicky chorý pacient a význam očkovania
Na rozvoj aktivít v oblasti poradenskej, edukačnej, legislatívnej a podpornej sa zameriava Asociácia na ochranu práv pacientov. Cieľom organizácie je v súčasnosti najmä minimalizovať dopad pandémie na rizikové skupiny pacientov s inými diagnózami než Covid-19.

V súvislosti s očkovaním sa vynára množstvo otázok zo strany chronicky chorých pacientov, ktorí sa obracajú na pacientske organizácie. Asociácia na ochranu práv pacientov sa dlhodobo venuje osvete a participuje aj na príprave vakcinačnej stratégie v rámci pracovnej skupiny na pôde Ministerstva zdravotníctva.

Je dôležité, aby boli pacienti, prípadne ich opatrovníci dostatočne informovaní o bezpečnosti očkovania, a aby vedeli, na koho sa majú obrátiť v prípade pochybností. Spoločné podanie očkovacích látok proti ochoreniu Covid-19, proti chrípke a na prevenciu vzniku závažných infekcií spôsobených pneumokokom počas jednej návštevy ale aj v časových odstupoch  považujeme na základe odborných odporúčaní  za účinnú prevenciu vážnych komplikácií. Práve tieto – očkovaním predchádzateľné komplikácie ohrozujú chronicky chorých pacientov na živote najviac,“ dodáva MUDr. Marušáková.
Čítajte tiež: Chrípka môže spustiť zlyhanie srdca aj infarkt

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.