Muži od 35 rokov, meriate si krvný tlak?

2

Muži nad 35 rokov – myslíte si, že bolesti hlavy, nespavosť a občasné bolesti na hrudníku, máte zo stresu? A čo, ak je to inak? Zmerajte si svoj krvný tlak a ak sú jeho hodnoty vyššie ako 140/90 mmHg, objednajte sa k lekárovi. Nerobte zo seba hrdinov, nebagatelizujte svoj zdravotný stav, o niekoľko rokov vám to môže nepekne spočítať!

Spozornieť by mali najmä muži, ktorí majú niektorý z týchto rizikových faktorov: stres, obezita, fajčenie, pozitívna rodinná anamnéza alebo prekonané ochorenie. Všetci muži bez výnimky, by si mali aspoň raz za rok zmerať svoj krvný tlak. 

Vysoký krvný tlak – rizikové faktory

Ak má muž v mladšom veku neliečený vysoký krvný tlak, znásobuje sa u neho hrozba infarktu myokardu vo vyššom veku. Jednoducho povedané, muži, ak máte nejaký rizikový faktor pre diagnózu artériovej hypertenzie, žijete v strese, bolí vás hlava alebo máte tlak na hrudi, odmerajte si krvný tlak.
Čítajte tiež: Hypertenzia vás môže potichu zabíjať

Hodnoty správneho krvného tlaku sú 120/80 mmHg, a v prípade, že vám tlakomer ukáže vyššie hodnoty ako 140/90, objednajte sa k lekárovi. Môžete tak predísť zdravotným problémom, ktoré sa môžu prejaviť v neskoršom veku, kedy už môže byť neskoro. Prípadný infarkt myokardu, či iné ochorenie spojené s neliečenou hypertenziou, môžu mať za následok nekomfortný dôchodok spojený s častými návštevami u lekára. 
Čítajte tiež: Ste v správnych číslach?

Foto: http://www.pexels.com

Klesá kardiovaskulárna mortalita

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas. Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je dýchavičnosť, tlak na hrudi alebo akútny infarkt myokardu.

„Výskumy nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných transformujúcich sa krajín ukazujú, že nastal pokles kardiovaskulárnej mortality. Nie je však taký, ako by sme chceli. Keď sme išli do výskumov hlbšie, zistili sme, že veková skupina, v ktorej sa nám najmenej darí kontrolovať rizikové faktory, je u mužov vo vekovej kategórií 35 – 50 rokov.

Vo všetkých ostatných ukazovateľoch ( napríklad cholesterol, liečba infarktov, srdcové zlyhávanie) nastalo zlepšenie. Kontrola krvného tlaku u mužov v produktívnom veku pred 50 rokom života, je na tom horšie a myslíme si, že toto je jeden z podstatných dôvodov, prečo pokles kardiovaskulárnej mortality na Slovensku nie je tak zrejmý, ako v okolitých krajinách,“ hovorí docentka MUDr. Eva Gonçalvesová Csc,prednostka kardiologickej kliniky LFUK a NUSCH.
Čítajte tiež: Alergia a astma. Aký je medzi nimi rozdiel?

Prečo je to tak?

Vo všeobecnosti väčšina mužov o svojom ochorení nevie. Krvný tlak si v domácom prostredí nemerajú a k lekárovi nechodia. Prípadné symptómy, ako je nespavosť, či bolesť hlavy, pripisujú stresu. Posledné dva roky súvisiace s pandémiou Covid 19, tlak na mužov ešte zvýšili. Dôvody, prečo sa znižuje vek pacientov s artériovou hypertenziou vysvetľuje MUDr. Anna Vachulová, PhD, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.

Foto: http://www.pexels.com

Dopady pandémie nám dvíhajú krvný tlak

„Artériová hypertenzia u mužov v produktívnom veku súvisí s tým, že máme celkovo ako populácia málo pohybu a viac stresových povolaní a situácií. Prispela k tomu aj sociálna izolácia počas pandémie Covid-19 a ekonomické neistoty. Ekonomické dopady pandémie sa odrážajú na psychike človeka a táto neistota spôsobuje, že muži, ako živitelia rodín, sú vo väčšom strese, pričom sekundárne u nich dochádza k vzostupu hodnôt krvného tlaku. A nejde pritom len o situačnú hypertenziu, ale o rozkolísania krvného tlaku, ktoré môžu prerásť do artériovej hypertenzie.“
Čítajte tiež: Ako si naštartovať lymfu a odstrániť toxíny z tela?

Môže, ale nemusí. Základom je prevencia

Artériová hypertenzia nebolí. Horšie je, ak sa pridružia komplikácie spojené s ňou. A tie sa môžu prejaviť hneď, alebo aj o desať či dvadsať rokov neskôr. „Nechceme „terorizovať“ mladých mužov, aby si merali krvný tlak stále, stačí, ak tak urobia aspoň raz do roka a v prípade, že je ich tlak vyšší, začali túto situáciu riešiť v spolupráci s lekárom. Farmakologicky i nefarmakologicky a to dovtedy, kým ich krvný tlak nebude v cieľových hodnotách pod 130/80 mmHg.
Čítajte tiež: Celulitída – ako s ňou bojovať?

A nestačí, aby sa do týchto hodnôt krvný tlak dostal, musí tam zostať. Znamená to, že u niektorých môže byť táto liečba celoživotná.,“ hovorí docentka MUDr. Eva Gonçalvesová CSc., prednostka kardiologickej kliniky LFUK a NUSCH.

Foto: http://www.pexels.com

Dožite sa zdravého dôchodku!

Keď má totiž muž v mladom veku neliečený vysoký krvný tlak, znásobuje sa u neho hrozba infarktu myokardu vo vyššom veku. Navyše, Slovensko má najkratší vek života v zdraví spomedzi európskych krajín. Ľudia sú teda zdraví len do určitého veku a potom sa na nich „lepí“ jedna choroba za druhou.

Chýba nám tak komunita zdravých dôchodcov a to preto, že v mladšom veku svoje zdravie zanedbávame. A ten vek, v ktorom sa táto nepriaznivá situácia môže zmeniť, je práve veková kategória 35 – 50 rokov.
Čítajte tiež: Obezita patrí do rúk odborníkov

Hypotéky, konšpirácie a hanba byť chorý

Podľa slov docentky Gonçalvesovej figurujú v tejto vekovej skupine tri hlavné aspekty, prečo zanedbávajú svoje zdravie. A nie je tomu tak len u nás, ale aj v ostatných postkomunistických krajinách. Hlavným dôvodom je, že na mužoch je ekonomická ťarcha celej rodiny, vrátane hypoték a úverov.

Je tu aj psychologický aspekt, kedy si muži myslia, že nemôžu byť chorí a že je to vlastne hanba byť chorý, takže nechodia ani k lekárom, aby neboli chorí. No a svoju úlohu zohrávajú aj konšpiračné teórie, kedy muži tvrdia, že im nejaká farmaceutická firma chce „natlačiť“ liek, ktorý nepotrebujú.
Čítajte tiež: Mykóza a vaginóza. Viete ich rozpoznať?

man wearing black cap with eyes closed under cloudy sky
Photo by Kelvin Valerio on Pexels.com

Poznáte správne hodnoty krvného tlaku?

Ideálny krvný tlak je 120/80 mmHg. Ak hodnota krvného tlaku prekročí hodnotu 140/90 mmHg, tento stav sa nazýva artériová hypertenzia a je nutné sa začať liečiť. „Keď k nám príde pacient s výraznou dýchavicou, bolesťou na hrudi alebo opuchmi, väčšinou sa už u neho prejavili komplikácie, ktoré môžu znamenať aj závažné poškodenie srdca. Nemuselo sa to dostať až sem, ak by si pacient pred rokom či dvoma odmeral krvný tlak a zvýšené hodnoty by začal včas liečiť. Nič nie je stratené ani v prípade, ak sa komplikácie už dostavia, avšak už si vyžadujú ďalšie liečenie, zatiaľ čo artériová hypertenzia by sa dala liečiť možno fixnou dávkou kombinovaných liekov a nefarmakologickou liečbou. „ konštatuje  MUDr. Anna Vachulová, PhD., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.
Čítajte tiež: Nastoľme si rovnováhu aj tam dole

Pre účinné dosahovanie kontroly hypertenzie je potrebné dodržiavať liečbu a zmeniť životosprávu. Spomedzi mnohých vecí, ktoré napomáhajú pri liečbe hypertenzie, sú najdôležitejšie zmena stravovania, nefajčenie a zvýšenie fyzickej aktivity.

Vysoký tlak – domáce monitorovanie tlaku krvi

Na diagnostiku stačí kvalitný tlakomer a správna metodika merania krvného tlaku. Veľký význam pri liečbe a diagnostike tohto ochorenia má domáce monitorovanie krvného tlaku. Ponúka hneď niekoľko výhod. Je pohodlné, rýchle a navyše odbúra tzv. syndróm bieleho plášťa, ktorý v nadväznosti na rozrušenie z prítomnosti lekára často skresľuje hodnoty tlaku smerom hore. 

„Ak má človek opakovane zvýšený krvný tlak aj v pokoji doma, je potrebné ho liečiť. Pacienti majú pri domácom meraní tlaku krvi v priemere o 6/3 mmHg nižší tlak krvi, ako u lekára. Rozdiel medzi krvným tlakom meraným doma a v ambulancii lekára je väčší u mladších ľudí, ako u starších. Práve mladší ľudia častejšie trpia zvýšeným stresom v ambulancii – tzv. syndrómom bieleho plášťa, ktorý spôsobuje jednorazové zvýšenie tlaku krvi. U starších pacientov je rozdiel medzi hodnotami nameranými doma a v ambulancii minimálny. Aj preto má domáce meranie tlaku u mužov v produktívnom veku veľkú výpovednú hodnotu pre lekára a pacientovi umožňuje priebežne kontrolovať svoje hodnoty tlaku krvi.“ hovorí  MUDr. Adriana  Šimková PHd., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo. 

Aby boli hodnoty krvného tlaku namerané a vyhodnotené správne, domáce monitorovanie tlaku musí spĺňať nasledujúce zásady:

– pred meraním treba byť aspoň 5 minút v pokoji, predtým 30 min bez fajčenia, jedla, kofeínu a cvičenia,

– krvný tlak treba merať v polohe v sede, v tichej miestnosti s opretým

chrbtom a pažami,
– dôležité je nehýbať sa, nehovoriť, relaxovane sedieť s neprekríženými

nohami,

– manžeta by mala mať vhodnú šírku na úrovni srdca,

– výsledky merania si treba zapísať do Záznamníka domáceho monitorovania tlaku krvi a doručiť lekárovi. Záznamník si môžete stiahnuť zo stránky www.presrdce.eu

– ideálne je urobiť si 2 merania dva až trikrát po sebe počas 7 dní. Prvé meranie by malo byť ráno, (ak človek užíva lieky, tak pred ich užitím) a druhé večer pred jedlom.

Foto: http://www.pexels.com

Vysoký krvný tlak – V našom lese sa drevo nerúbe


Vekové obdobie 30 – 40 rokov života sa označuje aj ako obdobie životného poludnia. V tomto veku sú muži psychicky aj fyzicky na vrchole. Venujú sa dosiahnutiu a udržaniu si svojho spoločenského postavenia. Väčšina z nich je už ukotvená v rodine alebo vo vzťahu, darí sa im a sú spokojní. Ich svet je stabilný a choroby a smrť v ňom nemajú miesto.

„Tridsiatnici sú po všetkých stránkach perspektívni, majú pocit životnej energie. Rozširuje sa vplyv ich pôsobenia, tí, ktorým sa darí, majú pocit, že vyriešia všetky problémy. V tomto období života sú zdraví aj ich rovesníci, a tak majú choroby a smrť zo svojho života vytesnené – ešte sa nerúbe v ich lese. Na preventívne prehliadky nechodia, prípadnú chorobu vnímajú ako zlyhanie.„ hovorí MUDr. Dana Šedivá, psychiatrička a sexuologička.

Štyridsiatka je pomyselný životný medzník

Podľa jej slov sa to v štyridsiatom roku života u muža len mierne mení, je to taký pomyselný medzník života. Muž v tomto veku už väčšinou pozná nejakého rovesníka, ktorý prekonal infarkt myokardu, či iné ochorenie. Už si teda choroby mierne pripúšťa, avšak aj tým, že sa od začiatku 20 storočia posunul celkový vek života, necíti žiadne komplikácie a nepočíta s tým, že by sa ho mohlo týkať nejaké kardiovaskulárne ochorenie.

Vysoký krvný tlak – muži a pätdesiatka

„Päťdesiatka je vek, kedy si muž začne uvedomovať, že prekročil nejaký medzník. Cíti to aj na svojom výkone, únave a už ho nenadchne všetko. Aj keď má energiu, motivácia už nie je tak vysoká, ako predtým. Navyše, cíti aj vidí, že starne, znižuje sa kvalita jeho sexuálneho života, klesajú jeho telesné aj funkčné kapacity“ hovorí MUDr. Dana Šedivá. Muži v 50. roku riešia aj bežné životné problémy, deti v rôznom veku a štádiu, rodičov, o ktorých sa treba postarať. Ak sa všetky tieto faktory postavia proti nastaveniu „nie som padavka, vydržím, som zdravý“, vzniká problém.

Nie všetko sa dá vyriešiť zmenou životného štýlu

Pokiaľ ide o zdravotný stav, muži vo vekovej kategórií 35 – 50 rokov, majú prípadné choroby vytesnené. Fakt, že by mali chodiť na preventívne prehliadky, alebo užívať lieky, vnímajú veľmi ťažko. „Svoje zdravotné ťažkosti bagatelizujú, diagnózu si nechcú pripustiť. Sociálne vžitý princíp maskulinity je spojený so sebadôverou, mocou, finančným úspechom, heterosexuálnou zdatnosťou a nezraniteľnosťou, ktorú stelesňujú zdraví, bohatí, silní a mladí muži. Stereotypné predstavy o maskulinite znižujú dopyt po preventívnej zdravotnej starostlivosti. Ako psychiater môžem povedať, že väčšina mladých mužov v tejto vekovej kategórií pri prvom vyšetrení zdôrazňuje konzultačný charakter návštevy s upozornením, že lieky užívať neplánujú. Je to spôsob vyjednávania.

Obávajú sa, že lieky budú mať negatívny vplyv na ich potenciu a tak čakajú, že diagnóza zmizne sama. Mnohí sú schopní urobiť čokoľvek, len aby nemuseli užívať lieky. To ide do určitého momentu. Od ďalšieho nie. Nie všetko sa dá vyriešiť zmenou životného štýlu a silou vôle. A tam spadajú aj hypertenzia a depresia. „ hovorí MUDr. Dana Šedivá a dodáva, že kardiovaskulárne ochorenia v mladšom veku sú často spojené s depresiou. „Takmer polovica mužov, ktorí prekonali infarkt myokardu, trpí aj depresiou a veľká väčšina ňou trpela aj pred infarktom. Len bola nerozpoznaná. „

Muži vedia, že sa starne chorobami

Ľudia si často neuvedomujú, že problém nie je diagnóza, ale neliečená diagnóza. Muži vedia, že sa starne chorobami a oveľa ťažšie si pripúšťajú starnutie ako ženy. Do päťdesiateho roku života sa cítia zdravo, starajú sa o seba, žijú aktívny a spoločenský život a prípadné choroby vytesňujú. Ženy sú iné. Fyziológia a biológia ich viaže navštevovať gynekológa, prejdú si pôrodom aj popôrodným stavom. Mnoho mužov nenavštívi urológa počas celého svojho života. Potom, v 70 rokoch k nemu prídu prvýkrát, a odchádzajú s tumorom. A to všetko je len dôsledok zanedbania liečby v mladšom veku.

Únia pre zdravšie srdce a Slovenská kardiologická spoločnosť preto pripravili v spolupráci s odborníkmi a bývalým hokejovým obrancom, reprezentantom a zlatým chlapcom z roku 2002, Richardom Lintnerom, informačnú kampaň s názvom Tlak na bránu. Chcú tak spoločne upozorniť mužov na riziká neliečeného vysokého tlaku.

Zákernosť vysokého tlaku spočíva v tom, že nebolí. Aj preto sa označuje ako tichý zabijak alebo časovaná bomba. Kým nespôsobí komplikácie, človek o ňom nemusí vedieť. Vysoký tlak sa nepovažuje za dedičné ochorenie, v rodinách sa však dedia stravovacie aj pohybové návyky, fajčenie, aj postoj k alkoholu. Na vzniku hypertenzie sa spolupodieľa nedostatok telesného pohybu, nadváha, zlé diétne návyky, veľký príjem soli, živočíšnych tukov, fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, aj dlhodobý stres.

A ešte jedna pikoška na záver. Milí muži, alkohol nerozťahuje cievy. Nie, žeby škodil jeden pohár vína, problém je skôr v tom, že to pri jednom nezostane. A alkohol je jedným z významných faktorov nekontrolovateľnej ťažkej hypertenzie. 

Ženy, povedzte svojim mužom, aby si dali zmerať svoj krvný tlak. Alebo aby si ho zmerali doma.

 #zmerajsitlak #pretozetitohovorim

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.