Obezita patrí do rúk odborníkov

1

Obezita je jednou z najväčších výziev globálneho zdravia 21. storočia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie, než nedostatok potravy.

Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi 2 miliardy ľudí, predpokladá sa, že asi 800 miliónov má obezitu. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

4.3. je Svetový deň obezity

Žijeme v spoločnosti, kde sú najlepšie dostupné lacné, vysoko-kalorické, nezdravé jedlá a súčasne nám náš životný štýl a spôsob práce neumožňuje dostatočnú pohybovú aktivitu, čo má za následok nadmerný prírastok hmotnosti.
Čítajte tiež: Sebaláska nie je nadváha ani obezita

“Obezita neprichádza len zavinením jednotlivca, na jej vzniku za významne podieľa aj prostredie a spoločnosť, ktorá ho vytvára.

Preto je nevyhnutné, aby sa do riešenia obezity ako globálneho problému zapojila nielen odborná verejnosť. Ale aj kľúčoví predstavitelia vlád, inštitúcie na ochranu a podporu verejného zdravia, producenti a distribútori potravín, ale aj bezprostredné okolie pacienta s obezitou“ hovorí prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, člen výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Čítajte tiež: Zabíja nás nezdravý životný štýl

Obezita je jednou z výziev tohto storočia. Foto: http://www.pexels.com

Obezita – chýbajú o nej dáta

Pre plánovanie a rozvoj zdravotnej politiky, ale aj pre zlepšenie manažmentu pacienta s obezitou odborníci definovali bariéry a navrhujú tieto riešenia:

  • povinnosť všeobecného lekára hlásiť na NCZI informácie o výskyte obezity u pacientov,
  • priradenie špecializovaných ambulancií k ambulanciám lekárov prvého kontaktu,
  • zmena pravidiel dispenzárnej starostlivosti o pacientov s obezitou,
  • úhrada/čiastočná úhrada farmakoterapie a kúpeľnej liečby,
  • úhrada výkonov bariatrickej/metabolickej chirurgie nad rámec objemu objednaných výkonov jednotlivých nemocníc,
  • vytvorenie registra pacientov s obezitou a registra pacientov po   bariatrickej/metabolickej chirurgii,
     
  • vzdelávanie lekárov – na novú špecializáciu obezitológia, ktorá aktuálne na Slovensku chýba,
  • vzdelávanie odborníkov nelekárskych špecializácií (odborník na výživu, tréner, psychológ) potrebných pre multidisciplinárny manažment pacienta s obezitou.

„Neustále upozorňujeme kľúčové inštitúcie na všetkých úrovniach, že pre zlepšenie komplexného manažmentu obezity od vyšetrenia, cez diagnostiku, diétne a režimové opatrenia, farmakoterapiu až po bariatricko/metabolickúchirurgiu, je nevyhnutná dlhodobá a kontinuálna podpora.

A to aj zo strany finančných úhrad zdravotných poisťovní, aj zo strany Ministerstva zdravotníctva a vzdelávacích inštitúcií,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PHD., MPH, špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).
Čítajte tiež: Ako si nastaviť ciele? Stopnite megalomanské videá

Obezita z pohľadu pacienta

Pacienti s obezitou vyhľadávajú rôzne možnosti redukcie telesnej hmotnosti, okrem pohybu sú to rôzne diéty a výživové doplnky. Odborníci upozorňujú, že obezita je chronické ochorenie a pacient s touto diagnózou patrí do rúk lekára.

Okrem zmeny životosprávy, ktorá má signifikantnú úlohu, je potrebné vyhľadať špecialistu. Iba lekár môže komplexne posúdiť zdravotný stav a odporučiť adekvátny spôsob, ako nadobudnúť zdraviu prospešnú telesnú hmotnosť.

V mnohých prípadoch je nevyhnutná farmakologická liečba, alebo aj  chirurgický zákrok,“ hovorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSc, viceprezident SOA.

Obezita vplýva aj na duševné zdravie

Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné aj duševné zdravie a významne vplývajú na vznik pridružených ochorení.

Pacient s obezitou však čelí nielen zdravotným problémom, ale aj stigmatizácii zo strany okolia. PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP).

Obezita je jedným z ochorení, ktorým sa dá predísť, včas ich podchytiť, prípadne ich liečiť a to vďaka odbornej pomoci tímu, zloženého z odborníkov z rôznych medicínskych odborov.

Veríme, že sa nám vďaka spájaniu síl pacientov a odborníkov podarí vybudovať silné pacientske hnutie so zameraním na podporu a poradenstvo pre pacientov trpiacich obezitou.“

Svitá na lepšie časy? 

Lekári, všeobecní lekári pre dospelých, aj špecialisti, majú k dispozícii viaceré možnosti farmakologickej liečby určenej na dlhodobý manažment telesnej hmotnosti u pacientov s nadhmotnosťou a obezitou.

Podávané sú perorálne alebo subkutánne a ich mechanizmus účinku je založený na pôsobení v gastrointestinálnom trakte alebo v centrálnej nervovej sústave.

Ako fungujú antiobezitiká?

Novinkou sú antiobezitiká, ktoré  fungujú na princípe telu vlastnej látky, ktorá sa podieľa na regulácii pocitu hladu a tým aj prísunu kalórií.

Ich užívaním dochádza k zníženiu energetického príjmu a následne ku poklesu telesnej hmotnosti. Na Slovensku by mali byť od mája 2022.

Na koho sa obrátiť?

Odborníci avizujú vytvorenie mapy špecializovaných ambulancií a špeciálnej horúcej linky pomoci pacientom s obezitou.

Na túto linku sa bude môcť čoskoro obrátiť o radu a pomoc každý, kto neúspešne bojuje s nadhmotnosťou alebo obezitou.

Slovenský deň obezity

4. marec patrí každoročne Slovenskému dňu obezity, ktorý organizuje Slovenská obezitologická asociácia. V tomto roku má projekt záštitu Ministerstva zdravotníctva SR, Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Foto: http://www.pexels.com

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.